Lättprofiltravers KITO ERIKKILA Eldrivning till traversLättprofiltravers KITO ERIKKILA Eldrivning till traversLättprofiltravers KITO ERIKKILA Eldrivning till traversLättprofiltravers KITO ERIKKILA Eldrivning till travers

KITO ERIKKILA Eldrivning till travers

Som tillval till KITO ERIKKILA enkelbanor och traverser finns det eldrivna åkvagnar för smidigare och enklare hantering av tyngre laster. Även vid höga lyfthöjder kan eldrivna åkvagnar vara ett bra tillval.

 

Utmärkande egenskaper:

  • Utrustad med frekvensomriktare
  • Försedd med mjuk start/stop
  • Finns för både en- och tvåbalks traverser

 

 

 
 
 

Eldrivna åkvagnar med två åkhastigheter utrustad med mjuk start/stop för smidig hantering

Om man inte vill manövrera traversen manuellt kan systemet utrustas med eldrivna åkvagnar. KITO ERIKKILA  eldrivna åkvagnar har två åkhastigheter som standard och frekvensomformare som garanterar mjuka åkrörelser. Den elektriska åkvagnen kan utrustas som tillval med frikopplande friktionshjul, vilket möjliggör manuella rörelser av den eldrivna kranen. Detta för att underlätta vid "lastning/lossning" då traversen enkelt kan centras över platsen. De eldrivna traverskranen kan styras med ett nedhängande manöverdon, en radiostyrning eller en kombination av dessa.