Lyfta träskivor och plankor

Lyftutrustning för träskivor & plankor

Lyftutrustning för olika träskivor och plankor

Hantering av stora träskivor och plankor kan vara ett påfrestande arbete som ofta kräver två eller fler personer när de ska lyftas, transporteras, roteras eller tiltas/vändas. Med våra robusta och pålitliga vakuumlyftare kan en person utföra arbeten utan fysisk ansträngning. De klarar av både kompakta och porösa skivor så som plywoodskivor, lamellträskivor, träfiberskivor, spånskivor samt olika typer av plankor. Våra vakuumlyftare kan lyfta, transportera, rotera i 360°, tilta i 90° eller vända i 180°.

Ergonomiska, säkra och effektiva lyft av träskivor och plankor

Den viktigaste aspekten när man hanterar träskivor och plankor är att alla moment sker säkert och med ergonomi i fokus. En stor fördel med vår lyftutrustning är att en person kan utföra arbetet utan några speciella fysiska förutsättningar. Detta ger en flexiblare arbetsstyrka, effektivare hantering och en bra arbetsmiljö.

Standardiserade och kundanpassade lyft

Vi erbjuder både standardiserade och kundanpassade lyftlösningar för hantering av träskivor och plankor oavsett storlek.

Våra lyftlösningar för träskivor och plankor