Lyftutrustning läkemedel

Lyftutrustning för rullar

Lyftutrustning för läkemedelsindustri

Tillverkning och hantering av läkemedel innehåller många kritiska moment och stationer där produktintegriteten måste hållas från början till slut.  Från hantering av inkommande gods, bulklagring, hantering, tillverkning, paketering och slutligen distribution. Olika stationer i hanteringsprocessen har olika förutsättningar och behöver hanteras med specialiserad utrustning för lyft, transport, vägning, rotera, tilta/vända, tömma eller för att monter rullar i maskin. PMH tillhandahåller all utrustning ni behöver för att gå en säker och effektiv hantering

Ergonomiska, säkra och effektiva lyft för läkemedelsindustri

Den viktigaste aspekten vid hantering är att den utförs säkert både för användaren och godset. Muskel och ledvärk orsakad av fysisk belastning är den vanligaste arbetssjukdomen som ökar arbetsfrånvaron. För att undvika detta och omkostnaderna det ger så är det kostnadseffektivare att investera i rätt utrustning som förutom att erbjuda korrekt ergonomi ger effektivare hantering.

Hygienisk hantering

Vid hantering av läkemedel och läkemedelstillverkning finns det inget utrymma för fel i vare sig produktion eller förpackning. Varje hanteringstillfälle måste möta de strikta myndighetskrav som är ställda inom industrin för att undvika kontaminering. För att möta era krav på funktion och renlighet erbjuder vi ett stort antal lösningar som är dammtäta och spolsäkra upp till klass IP66.

Standardiserade och kundanpassade lösningar

Vi erbjuder ett stort antal standardiserade och kundanpassade lösningar för er materialhantering. Tillsammans med er ser vi till att hitta den lösning som gör er hantering effektivare.

Lyftvagnar läkemedel

 

TELFRAR

vAKUUMLYFTARE

gaffelyftvagnar, Höglyftare, Staplare

BALANSLYFTARE