KITO Royal elektrisk kättingtelfer i nytt steglöst utförande upp till 5 ton.

2011-10-27
KITO Royal finns nu även i steglöst utförande, vilket ger möjlighet till en exakt fin manövrering vid lyft – upp som ner. Telferns unikt utvecklade egenskaper för säkra och exakta lyft ger en effektiv användning med högsta prestanda i hårda driftsmiljöer. Finns i kapaciteter från 125 kg till 5 ton i steglöst utförande och upp till 20 ton med 1- eller 2 -hastigheter. 

Kättingtelfern erbjuds även med b l a frekvensstyrning, nickelplätterad kätting för utökad motståndskraft mot korrosion samt fläktkyld motor som bidrar till en högre ED-faktor (längre driftscykler). Ergonomiska manöverdon och kontrollpanel för driftstid samt antal cykler är ytterligare förebyggande mervärden som ingår.

Som tillval finns manuella och elektriskt drivna blockvagnar, radiostyrning för säker ergonomisk fjärrmanövrering samt elektriskt överlastskydd mm.