KITO Royal ER2 - den gröna miljövänliga telfern

2009-11-30

PMH International AB väljer den gröna vägen, miljöhänsyn förenat med effektiva lyft

PMH lanserar KITO Royal elektrisk kättingtelfer ER2, som med lyftkapacitet 125 kg till 20 ton är den nya generationen telfer med senaste teknologi och industridesign. Den är avsedd för effektiv användning med högsta prestanda i hård driftsmiljö tack vare den fläktkylda motorn med termiskt motorskydd.


Miljöåtagande
KITO Royal ER2 uppfyller kraven enligt RoHS direktivet, som förbjuder eller begränsar användandet av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom samt flamskyddsmedel i elektriska produkter.

Spar energi
 
Telfern är utrustad med frekvensomriktaren som har gjort det möjligt att sänka startströmmarna, vid full märklast, med upp till 40 %.

Reducerad ljudnivå

Lägre ljudnivå har uppnåtts tack vare att telfern är utrustad med frekvensomriktare, 4-polig motor samt elektromagnetisk broms.

KITO Royal ER2 är som standard utrustad med frekvensomriktare i kapaciteter upp till 5000 kg. Frekvensomriktaren ger fördelen med mjukstart/stopp för enkel positionering av lasten. Telfern kan utrustas med elektrisk elåkvagn. Telfern är dessutom utrustad med elektromagnetisk broms, elektrisk gränslägesbrytare samt tid- och cykelräknare för enkel kontroll av serviceintervaller.

 

Läs mer om KITO Royal ER2 elektrisk kättingtelfer