STAHL STK Ultralågbyggd kättingtelfer

2016-02-04
Med STAHL STK kättingtelfer monterad i ultralågbyggd elåkvagn reduceras bygghöjden med 60 % jämfört med en standard telfer. Denna unika lösning gör det möjligt att, även i höga lyftkapaciteter, hitta lyftlösningar i utrymme med låg takhöjd. Lastkroken är utformad som ett lyftok som löper ända upp till undersidan av balkflänsen och med hjälp av dubbla kättingkotor säkerställs ett synkront lyft.
 
STAHL STK finns i kapacitet från 125 kg upp till 5 ton. Som tillval kan telfer utrustas med ställbar gränslägesbrytare och lastcell. På Underhållsmässan kommer vi att visa en STK3016 med kapacitet 3200 kg i vår monter B 03:32.