VACU-COMB Vakuumlyftare i ny version

2011-04-13
PMH International AB erbjuder uppgraderad version av VACU-COMB vakuumlyftare.
 
VACU-COMB vakuumlyft är konstruerad för att lyfta material med låg luftgenomsläpplighet som t ex plåt, glas och skivmaterial. Vakuumet alstras av en tryckluftsdriven ejektor med ljuddämpare och arbetar i det närmaste ljudlöst. Kapaciteter finns numera upp till 1000 kg samt med 1, 4 eller 6 st sugkoppar.
 
VAC-301 är pneumatisk styrd (kräver endast lufttillförsel) och kan monteras i en telfer, som styrs ifrån sitt befintliga hängmanöverdon eller radiostyrning
 
VAC-302 är elektropneumatiskt styrd (kräver både 48 Volt AC och lufttillförsel)
 
Manöverboxen är monterad på en bred styrbygel som kan ställas in i fast eller vippbart läge beroende på arbetsområde. Den breda styrbygeln gör det lätt att positionera vakuumlyftaren då handtagen är placerade i axelbredd. Manöverboxen är även utrustad med säker dubbelmanövrering av vakuumets släppfunktion.
 
VACU-COMB vakuumlyft är utrustad med olika säkerhets och kontrollhjälpmedel. På vakuumenheten sitter manometer för inkommande lufttryck, vakuummeter för vakuumnivå i sugkopparna samt röd och grön indikatorlampa, som anger när det är klart att lyfta. VACU-COMB vakuumlyft är även utrustad med akustiskt larm som ljuder vid för låg vakuumnivå.
 
Läs mer om VACU-COMB Vakuumlyft