Sök

Utbildning för lyftutrustning och lyftredskap

Med att utbilda sig och sitt företag inom säkra lyft så förebygger man olyckor. Detta är viktigt för dig som operatör av en lyftutrustning men också för de människor som vistas runt omkring.
 
Ska vi minska antalet tillbud, så måste fler ute på arbetsplatserna engagera sig i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
 
De allra flesta olyckorna i samband med lyftoperationer orsakas av bristfällig riskbedömning, felvalda, gammal utrustrustning och felanvända lyftredskap samt otillräcklig kommunikation.Därför viktigt att se till att du/ni är rätt utbildad.
 
Nedan listar vi ett antal företag som sysslar med utbildning inom detta område.