Materialhantering kemikalier

Materialhantering för kemikalier

Materialhantering för kemikalier

Materialhantering av kemikalier innehåller många olika typer av gods som behöver hanteras så som kartonger, säckar, dunkar, fat, tunnor eller IBC-behållare. Beroende på vad som ska hanteras behöver godset lyftas, transporteras, staplas, roteras, tiltas/vändas, tömmas eller monteras i maskin. Med rätt lyftutrustning får man en effektiv hantering som skyddar både människa och gods.

Ergonomiska, säkra och effektiva lyft

Vid materialhantering är den finns det många viktiga aspekter att ta ställning till. Alla moment utföras säkert, ergonomiskt och effektivt. Med rätt materialhanteringsutrustning minskar man arbetssjukdomar så som muskelvärk och ledvärk som ofta leder till arbetsfrånvaro. Rätt materialhanteringsutrustning ger även en effektivare hantering.

Hygienisk materialhantering

Tillverkning av kemisk-tekniska produkter innehåller kritiska moment där hanteringen måste följa strikta regler som måste följas från inkommande gods, bulklagring, hantering, tillverkning, paketering och distribution. PMH erbjuder rätt hjälpmedel för en effektiv hygienisk materialhantering upp till kapslingsklass IP66.

Standardiserade och kundanpassade lösningar

Behöver ni en kundanpassad lösning? Vi har lång erfarenhet av kundanpassade lösningar som effektiviserar er materialhantering.

Lyftvagnar för kemiindustri

 

TELFRAR

vAKUUMLYFTARE

gaffelyftvagnar, Höglyftare, Staplare

BALANSLYFTARE