04 JUL

4 lyftlösningar som effektiviserar er produktion

Skrivet av Andreas Ling
 

 

Lättprofiltravers, Portaltravers, Enkelbana, Svängkran
Lättprofiltravers - Portaltravers - Enkelbana - Svängkran

Ett område som ofta förbises när man bygger en tillförlitlig produktionsinfrastruktur är lyft och transport av material.


Lättprofiltravers - Travers med låg vikt


Lättprofiltraverser är ett smart och kostnadseffektivt takskensystem som möjliggör snabba, säkra, tysta och exakta förflyttningar och positioneringar av gods över golvet mellan arbetsstationer/maskiner. Det lättbyggda skensystemet i stål eller aluminium fungerar som följande: Två stationära banbalkar fästs i taket och där en eller två rörliga vinkelrätta skenor förflyttas i banbalkarna. Det kompletteras oftast med antingen en kättingtelfer eller vakuumlyft vilket möjliggör lyft och transport upp till 2000 kg.

 

Läs mer om travers i lättprofil

 

Lyftlösningar för produktion
Lättprofiltravers med telfer

Portaltravers - Travers som skonar takkonstruktionen


En portaltravers är en fristående portal där lyft kan utföras. Den är ett utomordentligt alternativ om takkonstruktionen inte kan bära upp traverser/enkelbanor. Portalen består av minst fyra ben som förankras direkt i golvet med överliggare på båda kortsidorna och två banbalkar på långsidorna. Systemet kan i princip vara hur högt eller hur långt som helst och kan med fördel förlängas eller förändras för framtida behov och är därför en framtidssäker investering.

 

Läs mer om portaltraverser

 

 

Enkelbanor - För transport över små och stora ytor med stor flexibilitet


Enkelbanor är en mångsidig och ekonomisk lösning som möjliggör transport av gods över små och stora ytor. Möjligheterna med ett enkelbansystem är nästan oändliga. Det takmonterade enkelbansystemet har till skillnad från andra alternativ en stor individuell anpassningsförmåga. Det kan utrustas med kurvor för att passera hinder eller för att byta färdriktning. Transportsträckan kan även byggas med växlar för att ändra transportväg eller komma in i andra utrymmen.

 

Läs mer om enkelbanor

 

Enkelbana
Takmonterad enkelbana med telfer

 

Svängkran - Den kostnadseffektiva lyftlösningen


En svängkran är en kostnadseffektiv lyftlösning som används i ett mindre arbetsområde för repeterande och unika lyft. Genom att installera svängkranar kan du öka och optimera lyftutrustningens användningsområden avsevärt. Den möjliggör lyft längs en kranarm på ett arbetsområde och kan erhållas med 2 - 6 meters armlängd. Svängkranar finns tillgängliga i vägg- eller pelarutföranden.

 

Läs mer om svängkranar

 

 


 
 
Skrivet av Andreas Ling
  Nyheter