04 JUL

Spaklyftblock - Att tänka på vid köp (Guide)

Skrivet av Andreas Ling
 

 
Spaklyftblock - En guide att tänka på innan köp

 

 

Vad är ett spaklyftblock?

 
Ett spaklyftblock är ett portabelt manuellt lyftverktyg som används för att dra, spänna, sträcka, positionera och säkra laster vertikalt eller horisontellt.

 


Hur fungerar ett spaklyftblock?

 
Ett spaklyftblock fästs mellan två punkter i sin toppkrok respektive lastkrok, för att sedan spännas med pumpkraft. Det som gör ett spaklyftblock så användningsbart är att kraften som krävs är mycket lägre än vad lasten är. Pumpkraften som krävs är varierad på spaklyftblockets kapacitet men inte mer än vad en normalstark person klarar av.
 
 

Vad används ett spaklyftblock till?

 
Ett spaklyftblock har många olika användningsområden. Nedan följer några få exempel av det kan användas till.
 
  • För att lyfta rör och hålla fast balkar för svetsning eller bultning.
  • Vid underhåll av vindturbiner och andra installationer som kräver små exakta rörelser.
  • Spänna fast bandslingor och stroppar.
  • Förankring/stagning vid byggnation.
 
 
 
 
 

Välj ett spaklyftblock där det finns tillgängliga reservdelar

 

Används ett spaklyftblock i arbetet så kommer vissa delar av spaklyftblocket att slitas och kommer behövas bytas ut över tid. Detta är oundvikligt, oavsett vilket spaklyftblock som används. Finns det ett kortsiktigt tänkande i stället för ett långsiktigt tänkande när det ska investeras i ett spaklyftblock blir det alltid dyrare i längden. Så vad beror detta på? Investeras det i ett billigt spaklyftblock är varenda del av lyftblocket av sämre kvalitet och går enklare sönder. Finns det då inga reservdelar att tillgå, är det bara ett alternativ som gäller och det är att köpa ett nytt.

 

När det talas om reservdelar till ett spaklyftblock så gäller det oftast om krokar, krokspärrar och kätting. Dessa utsätts ofta för yttre påverkan, är delarna då av sämre kvalitet så kommer de för eller senare böjas eller töjas eller gå sönder. Då själva funktionen för ett spaklyftblock är att säkra något mer värdefullt så finns det bara ett val, investera i kvalité.

 

 

Välj ett spaklyftblock med en hög kvalité på kättingen

 

En av de mest vitala delarna av ett spaklyftblock är kättingen. Kättingen består av olika typer av stålblandning, vilken typ av blandning varierar beroende på fabrikat. Det är viktigt att se till att stålet håller så hög klass som möjligt med hög brottskraft. En bra kätting ska minst ha en klass 10 beteckning. Utöver stålkvalitén så använder tillverkarna olika ytbehandlingar. Ett spaklyftblock av lägre kvalité har oftast en färgbelagd ytbehandling, detta slits av med tiden och gör att det underliggande stålet slutligen börjar rosta. Går vi ett steg upp i kvalité så har kättingen en förzinkad ytbehandling, detta ger ett starkare skydd mot korrosion men ger inte ett fullgott skydd över tid i fuktiga miljöer. För att vara säker på att kättingen ska klarar av fuktiga miljöer och skydda mot korrosion ska kättingen ha en nickelpläterad ytbehandling.

 
 
Spakyftblock - För att spänna och säkra laster

 

 

Välj ett med fintandad tätstegrad växellåda

 

Det viktigaste funktionen för ett spaklyftblock är att godset spänns/säkras ordentligt. För att kunna spänna/säkra ordentligt så ska spaklyftblocket ha en tätstegad växellåda. Ett billigare spaklyftblock är tillverkat av billigare material och har större steg mellan kuggarna, vid pumpning kräver detta mer kraft från operatören och det spända materialet aldrig blir riktigt spänt. Med en tätstegad växellåda krävs det mindre dragkraft samtidigt som det ger maximal uppspänning. 

 

 

Välj ett med gedigen toppkrok och lastkrok

 

Det är viktigt att både toppkrok och lastkrok på spaklyftblocket är tillverkat i seghärdat stål. Är stålet av rätt kvalitet och rätt seghet så brister den inte vid överbelastning. Det ger även krokarna en hårdhet som ger förbättrad sträck och brottgräns. Vid överbelastning så töjs det seghärdade stålet och ger ett visuellt tecken på att spaklyftblocket är överbelastat.

 

 

Säkerhet

 

Ett spaklyftblocks viktigaste egenskap är att utföra jobbet säkert för operatören och för det uppspända materialet. Det finns flera aspekter till när det gäller säkerhet hos ett spaklyftblock.

Det är viktigt att spaklyftblocket har en konstruktion så att det inte går att oavsiktligt frigöra kedjan under belastning.

Spaklyftblocket ska klara mer än vad den utsatta kapaciteten: Ett spaklyftblock ska aldrig överlastas, men det kan finnas tillfällen då den exakta vikten är okänd och användaren oavsiktligt överlastar spaklyftblocket när det ska sträckas/spännas. Då är det viktigt att spaklyftblocket ger tydliga indikationer att det är överbelastat men även att inte spaklyftblocket går sönder och att lasten inte släpps vilket kan ge förödande konsekvenser.

Ska spaklyftblocket användas i en miljö som kräver högre säkerhetskrav än vid normalt användande så rekommenderas ett spaklyftblock med ett överlastskydd (Exempel: i gruvor där förutsättningarna och kapaciteten som krävs kan vara skiftande eller okänt). Överlastskyddet kommer i form av mekanisk slirkoppling. Slirkopplingen är utformad för att skydda spaklyftblocket och kättingen mot skador vid eventuellt överlasttillbud. Skulle spaklyftblocket överlastas aktiveras överlastskyddet och gör att handtaget slirar vilket leder till att lyftrörelsen avbryts. Spaklyftblockets broms håller kvar lasten och möjliggör en kontrollerad sänkning av lasten.

 

 

Ett spaklyftblock kan användas vid förankring vid byggnation

 

Välj rätt kapacitet

 

När det ska väljas kapacitet på ett spaklyftblock är det viktigt att veta vad som det ska användas till och dess vikt. Då ett spaklyftblock ska bäras är det viktigt att det inte ska vara tyngre än nödvändigt. Tyngre gods kräver ett spaklyftblock med större kapacitet vilket gör att spaklyftblocket blir större och tyngre att bära med sig.


En annan aspekt att ta hänsyn till vid investering av ett spaklyftblock är materialet som delarna är tillverkade i. Är delarna tillverkade i högkvalitetstål med högre densitet blir spaklyftblocket mindre och lättare är det däremot skapat av sämre stålkvalité blir alla delar på spaklyftblock större och tyngre att bära med sig.

 

 

KITO Spaklyftblock LX


https://www.pmh.se/kito-spaklyftblock-kito-spaklyftblock-lx


KITO Spaklyftblock LB


https://www.pmh.se/kito-spaklyftblock-kito-spaklyftblock-lb

KITO Spaklyftblock LB med överlastskydd


https://www.pmh.se/kito-spaklyftblock-kito-spaklyftblock-lb-med-overlastskydd
 

 


 


 
 
Skrivet av Andreas Ling
  Spaklyftblock
  NyheterNyheter