PELAR Svängkranar

PMH Pelarsvängkranar finns med manuell eller driven svängrörelse i flera olika modeller. Pelarsvängkranen förankras direkt i  betonggolvet. PMH Pelarsvängkranar är ett effektivt och rationellt hjälpmedel för att öka lyftutrustningens arbetsområde. Svängkranarna finns i sex olika modeller och i olika kapaciteter.