Radiostyrning Tiger PMH Radiostyrning Tiger steglösRadiostyrning Tiger PMH Radiostyrning Tiger steglösRadiostyrning Tiger PMH Radiostyrning Tiger steglös

PMH Radiostyrning Tiger steglös

Tiger systemet för steglösa funktioner finns mottagaren med 11 funktionsreläer och 2 reläer för nödstopps funktionen samt 5 digital ingångar och 12 utgångar.Tigers är känd för sin robusta konstruktion samt vara damm och småtåliga.
10x2 funktioner

  • Mycket tålig 
  • Stötdämpande gummiskydd
  • Nödstopp
  • Display 
  • Indikatorer för val
  • flexibla
 
 
 

Steglös styrning av dina lyftprodukter via Tiger radiostyrning

TIGER Radiostyrning är avsedd för att radiostyra kranar, traverser eller andra applikationer. 

 

Tigers steglösa handsändare finns i utförande med 6 steglösa funktioner och 4x2 funktioner med display eller 8 steglösa funktioner och 4x2 funktioner med display. De analoga funktionerna styrs via 0-10V eller 0-20 mA. Sändarna finns också som joystick med display. I sändarnas display får du information om batteristatus, frekvens och signalstyrka.

 

Via sändarens display kan också användare feedback från sin applikation. Exempelvis information om lastens vikt om en viktgivare har kopplats till systemets mottagare. Med hjälp av sändarens lysdioder får användaren en synlig feedback på att kommunikationen mellan sändaren och mottagaren fungerar.

 

Samtliga Tigers sändare är utrustade med en tuta, vilken varnar både för låg batterinivå och i händelse av att eventuella fel skulle uppstå.

 

Mottagarna finns med 11 funktions reläer samt 2 reläer för  nödstopps funktionen Mottagarnas drivspänning är 12-24V AC/DC eller 24-230V AC. Tigers funktions reläer är mycket flexibla. Samtliga reläer kan konfigureras efter dina önskemål och behov eller brukas med standardinställningar. 

 

Tiger har en mycket hög säkerhet och är godkänd enligt PLe & SIL3 IEC 61508.

 

Stor display till radiosändare
Stor dislay
Nödstopp för radiostyrning
Lätt åtkomligt nödstopp
Lysdioder för radiostyrning
Lysdioder indikerar val

Ladda ner broschyrer för PMH Radiostyrning Tiger steglös