Till KITO ERIKKILA skensystem finns det många tillbehör såsom åkvagnar, kabelvagnar, strömskena, radiostyrning. Vissa av tillbehören måste beställas vid leverans av det kompletta systemet.

Ladda ner broschyrer för KITO ERIKKILA Tillbehör