04 MAJ

Installation av Portaltravers

Skrivet av Andreas Ling
 

 
Portaltravers KITO ERIKKILA

 

Installation av portaltravers

 

  

Vi på PMH International har lång erfarenhet av att installera portaltraverser för verksamheter med olika förutsättningar. För att se hur en portaltravers skulle effektivisera era lyft kontakta våra produktspecialister idag.

 

 

Fördelar Portaltravers


Det finns många fördelar med att investera i en portaltravers för er verksamhet. Nedan följer några exempel.

Belastar inte takkonstruktionen


Det finns många olika anledningar varför man inte kan eller vill installera en travers i sin takkonstruktion. Det kan vara att taket inte tål belastning, taket kan vara utformat på ett vis där det inte går att installera en travers, det kan finnas hinder så som pelare, lysarmaturer eller ventilation som omöjliggör en installation. Det kan vara så enkelt att man vill ha en lyftlösning som man senare behöver flytta till en annan position lokalen eller att man ska flytta till en ny lokal vid senare tillfälle. Oavsett anledning så löser en portaltravers alla ovanstående problem.

En portaltravers har ett enkelt montage


Det går snabbt och enkelt att installera en portaltravers i ens befintliga byggnad. Det enda som krävs är ett betonggolv. Alla delar kommer färdiga redo att installeras. Beroende på storleken och eventuella tillbehör tar det ungefär en till två dagar att installera en portaltravers.


Hög kapacitet för sin vikt, storlek och pålitlighet


När man investerar i en portaltravers så får man mycket prestanda för pengarna. Den är väldigt effektiv till sin vikt. Detta speglar sig i den dagliga verksamhet där det är snabbt, smidigt och enkelt att använda en portaltravers i stället för att använda tex en traverskran som är tungarbetad där varje förflyttning av vikter upp till 2000kg ofta innebär dragande av onödig massa.


En portaltravers är ett bra komplement till andra lyftlösningar


En intelligent lyftinfrastruktur gör den dagliga verksamheten smartare, effektivare och ger en bättre lyftergonomi. En portaltravers är en flexibel lösning som är som är ett utmärkt komplement som möjliggör fri användning för andra lyftlösningar i samma lokal så som stora traverskranar i för tyngre lyft.

Anpassningsbart system som kan förändras efter era behov


Våra portaltraverser kommer från KITO Erikkila som har utvecklat ett intelligent utformat och skalbart system som kan förändras och förlängas efter behov. Detta gör det till ett framtidsäkert system som kan växa med förutsättningarna som råder nu och i framtiden. Tack vare KITO Erikkilas koniska skarvhylsor passar alla delar perfekt och kan i princip förlängas hur långt som helst.

Portaltravers i aluminium och stål


Våra portaltraverser från KITO ERIKKILA finns tillgängliga i olika storlekar i både aluminium och stål. Vilket material som är passar bäst för er verksamhet avgörs av lyfthöjd, spännvidd, kapacitet och av miljömässiga skäl.Olika typer av traversbalkar för portaltraverser


När vi talar om traversbalkar talar vi om den balk eller de balkar som förflyttas på längs med banbalkarna på sidorna. Deras funktion och utseende kan se olika ut beroende på lyfthöjd, spännvidd och lokalens utformning. Låt oss gå igenom de olika traversbalkarna.
 
 

 

Enbalkstravers (hängtravers)

 

En enbalkstravers är vår standard travers lämplig till de flesta lyften. Enbalkstraversen ligger under banbalkarna. Kapacitet upp till 1500 kg.

 

Läs mer om enbalkstravers

Tvåbalkstravers (hängtravers)


En tvåbalkstravers har en högre lyftkapacitet och finns upp till 2000 kg. Den används även för att stabilisera lyften när det är en lång spännvidd mellan banbalkarna. En tvåbalkstravers ligger under banbalkarna.

 

Läs mer om tvåbalkstravers


Enbalkstravers upphöjd (uppbockad travers)


En upphöjd enbalkstravers används när du har begränsad lyfthöjd och behöver ta vara på varje millimeter. Den upphöjda traversbalken ligger på samma nivå som banbalkarna. Kan spara upp till 385 mm i lyfthöjd. Hanterar lyft upp till 1500kg.

 

Läs mer om enbalkstravers upphöjd


Tvåbalkstravers upphöjd (uppbockad travers)


En upphöjd tvåbalkstravers är när du verkligen har begränsad takhöjd och behöver ta vara på varje millimeter för att behålla en maximal lyfthöjd samt/eller har en lång spännvidd mellan banbalkarna. De upphöjda tvåbalkstraverserna ligger på samma nivå som banbalkarna. Kan spara upp till 385 mm i lyfthöjd. Finns i kapaciteter upp till 2000kg.

 

Läs mer om tvåbalkstravers upphöjd

 

 

Tillbehör motordrift och inbyggd strömskena


För att driva lasten över portaltraversen enklare i både x och y led så kan man välja till elektrisk motordrift med 2-hastigheter med mjuk start/stopp till sitt portaltraverssystem. Som standard är traverserna försedd med strömförsörjning via kabel men som tillval finns traverserna med integrerad strömskena för att slippa nedhängande kablar.

 

Åkvagn Portaltravers
Åkvagn till PortaltraversLyfthjälpmedel till portaltravers


Beroende på vad er verksamhet lyfter, hur ofta ni lyfter eller hur tungt ni ska lyfta påverkar vilket lyfthjälpmedel som passar bäst för uppgiften.

 

Telfer travers
Telfer i travers

Vakuumlyftare


Vakuumlyftare lyfter både porösa och täta material. Används för att lyfta kartong, säck, plåt, trä, plast och sten. En vakuumlyftare ger en snabb, smidig och säker hantering av godset.

 

Läs mer om vakuumlyftare

 

Telfer


Det vanligaste lyfthjälpmedlet som används i traverser / portalstravers är en telfer. De kommer i en i stor variation beroende på lyftbehov. Finns i eldrivet och luftdrivet utförande samt finns med 2-lyfthastigheter eller i steglöst utförande.

 

Läs mer om telfer

Manuella snabblyftblock


Manuella lyftblock fungerar bäst när lyften inte sker frekvent. Lyftblocken rullar lätt i den inbyggda åkvagnen i traversbalken. Finns i både standard och i lågbyggt utförande.


Läs mer om manuella lyftblock

 
 
Skrivet av Andreas Ling
  Telfer, KITO ERIKKILA, Travers, Portaltravers, Installation
  NyheterNyheter