LOGITRANS Multi fatvändareLOGITRANS Multi fatvändareLOGITRANS Multi fatvändareLOGITRANS Multi fatvändareLOGITRANS Multi fatvändare

LOGITRANS Multi fatvändare

LOGITRANS lanserar nu en ny produkt i sitt sortiment för snabb, smidig och säker hantering av fat. Den nya fatvändaren hanterar stål- och plastfat med diametrar från Ø300 upp till Ø600 upp till 350 kg. Den nya fatvändaren från Logitrans kan monteras på staplare med elektrisk eller manuell framdrivning. Båda modellerna har elektrisk rotation och elektrisk öppning/stängning av griparmarna.
 
 • Hanterar stål, plast, små, låga, höga, fyrkantiga, runda trummor från Ø300 till Ø600
 • Horisontellt eller vertikalt läge
 • Fjärrkontroll för rotation, lyft / sänkning och fastspänning
 • Skräddarsydda lösningar är möjliga
 
 
 

Multi fatvändare på Logiflex staplare – flexibel fathantering!

Hög flexibilitet och effektivitet – LOGITRANS Multifatvändaren kan hantera många slags fat i horisontellt eller vertikalt läge samt av olika material och dimensioner: stål, plast, små, låga, höga, fyrkantiga, runda fat– inga problem!
 
Griparmarna roteras och öppnas/stängs elektriskt. På Multi fatvändaren som är monterad på den helt eldrivna Logiflex är framdrivningen liksom lyftning och sänkning elektrisk. Multi fatvändaren har en uppsättning flexibla, specialutformade gripare som kan anpassas efter fattyp och -diameter. Griparmarna kan lätt justeras utan verktyg till att passa stora och små fat. Fokus på säkerhet – faten fixeras av flexibla gripare, låsplatta och topplås.
 
Fatvändaren är utrustad med fjärrkontroll för följande funktioner som ger en smidig hantering med god översikt översikt, rotation, lyftning/sänkning och fastspänning.

Fatvändare för stål och plastfat
Elektrisk fatvändare
vända stålfat
vända plastfat

Funktioner på fatvändaren

Går att erhålla med elektrisk framdrivning, elektrisk rotation och elektrisk öppning/stängning av griparmarna. Hanterar stål- och plastfat från Ø300 till Ø600. Bredspårigt utförande kan gränsla pallen samt ökar stabiliteten vid hantering av de största faten. Det går att programmera stoppositioner för griparmarna för att justera dem efter en specifik fatdiameter och/eller för att förhindra att skada fatets klämmor. Stål, plast, små, låga, höga, fyrkantiga, runda fat – inga problem!
 

Lättanvänd Touchdisplay

Multifatvändaren har en lättanvänd touchdisplay som ger dig full kontroll. Du kan enkelt programmera både stopp/tiltvinkel (tre olika stopp) och hastighet.  Med den inbyggda loggfunktionen kan du övervaka driftstid, antal driftscykler, strömkonsumtion, batteristatus och överbelastning. Touchdisplayen indikerar även aktuellt position, titlvinkel och felmeddelanden.
Fatvändare touch display
Touchdisplay
Fatvändare touchdisplay
Tre programmerbara lägen
fatvändare display
Visar tiltvinkel
fatvändare display
Indikerar stopp

Teknisk fakta

 • Kapacitet 350 kg
 • Rotation 360 °
 • Rotation och öppning / stängning av griparmarna är elektrisk
 • Lyft- och sänkningsfunktionen är elektrisk
 • Finns med elektrisk framdrivning (SELFMDT) och manuell framdrivning (ELFMDT)
 • Båda modellerna är tillgängliga med spännben (SELFSMDT / ELFSMDT)

LOGITRANS Multi fatvändare är försedd med pekskärm. 

 • Stor skärm - enkel att använda, enkel visuell presentation.
 • Möjligt att programmera t.ex. flera stopp, vridvinkel, hastighet, rotation
 • Loggfunktion, t.ex. driftstid, aktuell förbrukning, antal operationer, registrering av överbelastning, batteristatus.
 • Visar felmeddelanden och aktuell position / vridvinkel.

Se film för LOGITRANS Multi fatvändare

 
Multifatvändare - Logitrans
Med sin lättanvända touchdisplay är det enkelt att förprogrammera fatvändaren för exakt stegvis rotation.
 
 
Fatvändare tömning
Se hur ni kan använda fatvändaren för att tömma innehållet i annat fat med precision.
 
 
Fatvändare Rostfri korta ben
Rostfri fatvändare med korta ben för hantering i miljöer med strikta krav på renlighet.
 
 
Kundapassat verktyg för pall
Med ett enkelt litet verktyg kan fatvändaren vända och tippa EUR-pallar.
 
 
Lyft & rotera tunnor
Presentationsvideo för egenskaper och funktioner för Logitrans fatvändare. Videon går igenom handtag, lyft och sänkning av fat, display med inställningar, fjärrkontroll och slutligen vändning av fat.
 
 
 

Ladda ner broschyrer för LOGITRANS Multi fatvändare