ATEX Manuella lyftblock

Manuella lyftblock i ATEX utförande finns i snabblyftblock men spaklyftblock är under utveckling. Lyftblocken är i sitt explosionskyddade utförande utvecklade för att användas i de miljöer där det kan uppstå farlig explosiv atmosfär på grund av olika gaser, ånga eller damm. Lyftblocken är i sitt explosionskyddade utförande utvecklade för att användas i de miljöer där det kan uppstå farlig explosiv atmosfär på grund av olika gaser, ånga eller damm.