STAHL Elektrisk lintelfer ATEX

STAHL CraneSystems är världsledande för explosionsskyddade telfrar och traverskranar. STAHLs explosionsskyddad lintelfrar är speciellt konstruerad för att arbeta i farliga områden och uppfyller ATEX kraven för zon 1, Zon 2, zon 21 eller zon 22. STAHL CraneSystems är världsledande för explosionsskyddade telfrar och traverskranar. STAHLs explosionsskyddad lintelfrar är speciellt konstruerad för att arbeta i farliga områden och uppfyller ATEX kraven för zon 1, Zon 2, zon 21 eller zon 22.