Upphängningar Upphängningar Upphängningar Upphängningar Upphängningar

Upphängningar

KITO ERIKKILA har olika nedpendlade standard upphängningar för bla: 

  • I-Balk
  • Betog tak
  • Betong takstolar
  • Limmträ balkar
  • Stål takstolar 

 

 

 
 
 

För upphängning av våra skensystem finns det olika typer av standardupphängningar för montering av traversen eller enkelbanan mot takkonstruktion. Behövs det ned pendlingen av skensystemet så säkerställs funktionen av anpassade upphängningar för detta.

Upphängning I-balk AS KITO ERIKKILA
Upphängning I-balk AS
Takfäste BS KITO ERIKKILA
Takfäste BS
Distansupphängning CS KITO ERIKKILA
Distansupphängning CS
Betongbalksupphängning DS
Betongbalksupphängning DS
Sidoupphängning ES KITO ERIKKILA
Sidoupphängning ES
U-formad upphängning FS KITO ERIKKILA
U-formad upphängning FS
Upphängning för lutande I-balk HS KITO ERIKKILA
Upphängning för lutande I-balk HS
Distansupphängning i I-balk LAS
Distansupphängning i I-balk LAS
Takdistansupphängning LBS KITO ERIKKILA
Takdistansupphängning LBS
I-Balk distansupphängning LS KITO ERIKKILA
I-Balk distansupphängning LS
Takdistansupphängning LB KITO ERIKKILA
Takdistansupphängning LB
Upphängning för lutande I-balk HD
Upphängning för lutande I-balk HD

Ladda ner broschyrer för Upphängningar