Service > 

PMH Service - Underhåll på Er lyftutrustning är en investering

Service lyftutrustning
Service lyftutrustning

OM PMH SERVICE

 
Vi utför service på beställning eller enligt serviceavtal på Er lyftutrustning.

PMH Service har välutbildade tekniker som professionellt utför uppdrag hos dig eller med högsta prioritet i vår kompletta serviceverkstad.

PMH Service följer ett utarbetat schema där varje moment kontrolleras och dokumenteras enligt gällande normer. Detta serviceprogram är anpassat till respektive typ av lyftutrustning / lyftlösning.

PMH Service ger förutsättningar för en funktionell och effektiv användning av Er lyftutrustning. Ett planerat underhåll förlänger livslängden på Era lyftprodukter.
Serviceblankett

SERVICEBLANKETT

 
När Ni skickar in lyftprodukter för service vänligen bifoga nedanstående blankett med godset ifylld till oss, för att alla uppgifter skall bli rätt och Er service snabbt ska kunna behandlas.

Blanketten kan fyllas i direkt på skärmen (Adobe Acrobat) eller skriv ut blanketten.
 
Serviceavtal

SERVICEAVTAL

 
Service och underhåll är en investering, ett sätt att nå ökad driftsäkerhet, produktivitet och lönsamhet på Er lyftutrustning.

Ett serviceavtal ger bl a följande fördelar:

✓ Lägre timkostnad
✓ Rabatt på reservdelar
✓ Planerad service som prioriteras och följs upp av oss
✓ Komplett servicedokumentation
✓ God totalekonomi
✓ Certifierade, välutbildade servicetekniker
 
Serviceavtal
 
I övrigt hänvisar vi till Arbetsmiljöverkets nya författningssamling AFS 2006:6 avseende användning samt underhåll och kontroll för lyftanordningar och lyftutrustning samt de nya kraven för journalföring av maskindrivna kranar med max.last över 1000 kg. Läs mer om 2006:6
 

UTBILDNING

 
Utbildning inom säkra lyft för dig och företaget förebygger framtida olyckor. Detta är viktigt för dig som operatör av en lyftutrustning men också för de människor som vistas runt omkring. De allra flesta olyckorna i samband med lyftoperationer orsakas av bristfällig riskbedömning, felvalda eller gammal utrustrustning, felanvända lyftredskap samt otillräcklig kommunikation.
Utbildning