DALMEC Posifil

Posifil balanslyftare är ideal för återupprepande lyft samt effektiv förflyttning och hantering utav gods. Balanslyftaren utrustas med lyftverktyg och hanterar gods upp till 140 kg i ett viktlöst tillstånd med hög precision i hela arbetsområden.
 • Viktlöst hantering upp till 140 kg
 • Hanterar gods med hög precision 
 • Låg ljudnivå (<70 dB)
 
 
 

Posifil balanslyftare för återupprepande lyft

Posifil Balanslyftare är avsedd för snabb, upprepande hantering av gods upp till 140 kg. Genom att godset är utbalanserat i viktlöst tillstånd, kan båda händerna koncentreras till arbetsmomentet. Det utbalanserade godset kan förflyttas steglöst i valfri riktning och hastighet. Detta ger en effektiv och säker hantering. 

 

Posifil kan förses med balansjusterventil som underlättar hantering av gods med varierande vikter. Balanslyftaren har inga tryckknappar, utan endast en omkopplare för val av utbalansering, utan last respektive med last.

 

Posifil Balanslyftare är helt pneumatiskt driven.

Detta ger följande fördelar

 • Hög driftsäkerhet
 • Godkänd för explosiva miljöer
 • Anpassad till miljöer med höga renlighetskrav
 • Minimalt underhåll
 • Enkel installation

Posifil kan monteras på stationär alternativt mobil pelare. Balanslyftaren kan även monteras fast i taket.

 

Arbetslufttryck min 0,7 MPa. 

 

DALMEC programmet innehåller även

 • Posivel Pneumatisk balanslyftare med kapacitet 60 kg, för montage på pelare eller i tak.   
 • Minipartner Pneumatisk balanslyftare med kapacitet 80, 170 eller 220 kg, för montage i travers eller enkelbana.   
 • Micropartner Pneumatisk lyftarm med kapacitet 80 kg, för montage på pelare, i tak eller travers.   
 • Maxipartner EQUO Pneumatisk lyftarm med kapacitet upp till 900 kg, för montage på pelare, i tak eller travers.

Samtliga DALMEC Pneumatiska Iyftarmar och balanslyftare kan förses med kundanpassade Iyftverktyg.

Balanslyftare Pelarmonterad
Pelarmonterad Balanslyftare (PFC)
Balanslyftare Takmonterad
Takmonterad Balanslyftare (PFF)
Åkvagn Balanslyftare
Balanslyftare i Åkvagn (PFS)

DALMEC´s monteringsalternativ

Balanslyftaren Posifil kan med fördel monteras i pelare, tak eller i åkvagn för bästa möjliga anpassning och behov.

Teknisk Data

Se film för DALMEC Posifil

 
DALMEC Posifil balanslyftare med verktyg
DALMEC Posifil balanslyftare med pneumatiskt klämverktyg för hantering av papptunnor och säckar.
 
 
DALMEC Presentationsfilm
 

Ladda ner broschyrer för DALMEC Posifil

Frågor om produkten?

Har du frågor om produkten, vill lägga en beställning eller begära offert – vänligen kontakta oss via telefon eller e-post.