TILTVAGNAR Logitrans

En kvalitativ tiltvagn är mycket användbar inom industrin eftersom den ger operatören bättre åtkomlighet i behållaren. Våra tilt- och lyftvagnar kommer i olika utförande, modeller och tiltvinklar. LOGITRANS lyftvagnar med tiltfunktion finns med 90 och 180 grader tiltnig/vridning. Operatören kan både sitta eller stå och ändå få full åtkomlighet i kärlen. Passar perfekt för tömning av nätcontainrar och pallar. LOGITRANS tiltvagnar är praktiska eftersom operatören enkelt kan lyfta upp, förflytta och komma åt innehållet i en pall eller container.