STAHL Elektrisk lintelfer ATEXSTAHL Elektrisk lintelfer ATEXSTAHL Elektrisk lintelfer ATEXSTAHL Elektrisk lintelfer ATEXSTAHL Elektrisk lintelfer ATEX

STAHL Elektrisk lintelfer ATEX

STAHL CraneSystems är världsledande för explosionsskyddade telfrar och traverskranar. SH explosionsskyddad lintelfer är speciellt konstruerad för att arbeta i farliga områden och uppfyller ATEX kraven för zon 1, Zon 2, zon 21 eller zon 22. Merparten av komponenterna tillverkas i STAHLs egna fabriker.

 • Finns med ATEX zon 1, Zon 2, zon 21 eller zon 22
 • Kan kundanpassas 

 

 
 
 

Lintelfer i atex

STAHL SH Lintelfer i ATEX utförande har följande egenskaper:

 • Två lyft- och åkhastigheter som standard.
 • Kraftfull, robust telfer motor med hög prestanda och driftcykel.
 • Säkerhetsgränslägesbrytare för övre och nedre krokläge som standard.
 • Växellåda med livstidssmörjning.
 • Sluten linstyrning i gjutmetall.
 • Modulärt uppbyggnadssystem.

SH Lintelfer i ATEX utförande är utrustat med SWH5 manöverdon med två steg knappar:

 • Extremt kompakt och låg egenvikt.
 • Enkel enhandsmanövrering.
 • Upp till tre rörelser med två steg i varje riktning, lyft-, åk- och tvär åkrörelse.
 • Nödstopp som standard.

STAHL Lintelfer SH finns för följande Ex-zoner:

 • Zon 1    II 2 G    Gas     Ex de IIB T4 eller Ex de IIC T4
 • Zon 2    II 3 G    Gas     Ex denA IIB T3
 • Zon 21  II 2 D   Damm  Ex tD A21 IP66 T120º C
 • Zon 22  II 3 D   Damm  Ex tD A22 iP66 T120º C

Ladda ner broschyrer för STAHL Elektrisk lintelfer ATEX