STAHL Elektrisk lintelfer ATEX

STAHL CraneSystems är världsledande för explosionsskyddade telfrar och traverskranar. SH explosionsskyddad lintelfer är speciellt konstruerad för att arbeta i farliga områden och uppfyller ATEX kraven för zon 1, Zon 2, zon 21 eller zon 22. Merparten av komponenterna tillverkas i STAHLs egna fabriker.

 • Finns med ATEX zon 1, Zon 2, zon 21 eller zon 22
 • Kan kundanpassas 

 

 
 
 

Lintelfer i atex

STAHL SH Lintelfer i ATEX utförande har följande egenskaper:

 • Två lyft- och åkhastigheter som standard.
 • Kraftfull, robust telfer motor med hög prestanda och driftcykel.
 • Säkerhetsgränslägesbrytare för övre och nedre krokläge som standard.
 • Växellåda med livstidssmörjning.
 • Sluten linstyrning i gjutmetall.
 • Modulärt uppbyggnadssystem.

SH Lintelfer i ATEX utförande är utrustat med SWH5 manöverdon med två steg knappar:

 • Extremt kompakt och låg egenvikt.
 • Enkel enhandsmanövrering.
 • Upp till tre rörelser med två steg i varje riktning, lyft-, åk- och tvär åkrörelse.
 • Nödstopp som standard.

STAHL Lintelfer SH finns för följande Ex-zoner:

 • Zon 1    II 2 G    Gas     Ex de IIB T4 eller Ex de IIC T4
 • Zon 2    II 3 G    Gas     Ex denA IIB T3
 • Zon 21  II 2 D   Damm  Ex tD A21 IP66 T120º C
 • Zon 22  II 3 D   Damm  Ex tD A22 iP66 T120º C

Ladda ner broschyrer för STAHL Elektrisk lintelfer ATEX

Frågor om produkten?

Har du frågor om produkten, vill lägga en beställning eller begära offert – vänligen kontakta oss via telefon eller e-post.