JD NEUHAUS

Johann Diedrich Neuhaus byggde sin första vinsch 1745 och därmed var grundstenen lagd för bildandet av J.D.Neuhaus GmbH. Under 1800-talet växte utvinning av kol i Ruhr området och där var behovet stort av lyftanordningar som vinschar, lyftblock mm. Detta bidrog till företagets utveckling och 1880 kunde vinschar från J.D.Neuhaus förflytta laster upp till 7.500 kg. År 1952 gjordes en viktig innovation av företaget, då presenterades en lyftanordning med luftdriven lamellmotor.


Detta var startskottet till en ny era med luftdrivna vinschar och lyftblock/telfrar som erbjöd säker och effektiv hantering av gods i skilda miljöer. Produktionen av marknadsledande luftdrivna lyftdon sker fortfarande i Witten-Heven, Tyskland.


J.D.Neuhaus är fortfarande familjeägt efter mer än 270 år och producerar drygt 8.000 telfrar per år. Bolaget finns med dotterbolag runt om i världen. Lyftprodukterna har världsledande kvalitet och dess lyftlösningar används i de mest utsatta miljöer till havs, i gruvnäring samt till daglig användning i professionella produktions miljöer i våra företag.

PMH Mini kättingtelfer
PMH Mini luftdriven kätting telfer finns i utförande med enkelpartig lyftkätting från 125–1000 kg. Telfern är konstrue...
PMH Mini enhandsmanövrerad
PMH Mini luftdriven kättingtelfer kan även levereras i en enhandsmanövrerad version med kapacitet 125 kg eller 250 kg. O...
PMH Profi kättingtelfer Krokmonterad
PMH Profi luftdriven kätting telfer från J.D. Neuhaus finns i kapacitet från 125 kg till 100 ton. Telfern är konstruer...
PMH Profi kättingtelfer Driven åkvagn
PMH Profi luftdriven kätting telfer från J.D. Neuhaus finns i kapacitet från 125 kg till 100 ton. Telfern är konstruer...