Sök

Företaget bildades 1889 i Siegen-Eiserfeld, Tyskland av Arnold Vetter. Huvudinriktningen var under många år att vara underleverantör till den blomstrande stål- och gruvindustrin. Framförallt var det då transport- och lyftutrustning som var inriktning för företagets produktionskapacitet. Kommande utmaningar för företaget var att under 60-talets inledande gruvkris hitta och uppfinna nya produkter samt att placera dessa på marknaden. Denna förändring skedde med framgång och under 70-talet samt påföljande år, som känd tillverkare av svängkranar samt truckgafflar.


VETTER bedriver idag tillverkning inom flera områden där VETTER Krantechnik GmbH , med ny modern fabrik i Haiger, producerade sin 75.000:e svängkran 2010. PMH International AB säljer egen producerade svängkranar upp till 1.000 kg under eget varumärke, som kompletteras av VETTER kranar.