Portaltravers - enbalks eller tvåbalks traverser

Våra Lättprofilsystem är flexibla system som också är lämpliga för golvmonterade portaltraverser, en alternativ lösning till den vanliga upphängningen i taket eller takstolarna. Dessa fristående portalerna passar utmärkt då takkonstruktionens bärighet inte räcker till eller då kraven på flexibilitet är stora. De fristående portaltraverserna är enkla att montera ner och flytta vid behov.