DALMEC

Dalmec S.p.A  grundades 1956 i norra Italien och ägs av familjen Dallago. Företagets närvaro på marknaden, bygger på ett globalt nätverk i 45 länder med mer än 400 medarbetare. Dalmec  erbjuder ett komplett utbud av tjänster, från konstruktion till produktion, från implementering till kundservice. Produktionskapaciteten är mer än 2.000 industriella balanslyftare per år.


Dalmec är världsledande inom sitt område att förflytta gods viktlöst med hjälp av luftdrivna balanslyftare.  På en yta av cirka 25.000 kvadratmeter, har det över åren tillverkats mer än 50.000 enheter som har levererats till de industrialiserade områdena på alla våra fem kontinenter. All processer, från konstruktion till produktion till slutprovning utförs endast av Dalmec medarbetare på anläggningen i Cles.


DALMEC Posivel
Posivel balanslyftare är avsedd för snabb, upprepande hantering av gods upp till 60 kg. Genom att godset är utbalanser...
DALMEC Posifil
Posifil Balanslyftare är avsedd för snabb, upprepande hantering av gods upp till 140 kg. Det utbalanserade godset ka...
DALMEC Minipartner
Minipartner Balanslyftare är avsedd för snabb, upprepande hantering av gods upp till 80, 170 eller 220 kg. Minipartner...
DALMEC Partner EQUO
DALMEC Partner EQUO Pneumatisk balanslyftare - Lyftarm med kapacitet upp till 550 kg. Kan förses med momentupptagande ku...
DALMEC Partner PS
DALMEC Partner PS Pneumatisk balanslyftare med kapacitet upp till 250 kg. Kan förses med krokverktyg eller kundanpassat ...
DALMEC Maxipartner EQUO
DALMEC Maxipartner EQUO Pneumatisk balanslyftare med kapacitet upp till 900 kg. Förses oftast med ett momentupptagande k...
DALMEC Kundlösningar
Till DALMEC Balanslyftare finns ett brett utbud av lyftverktyg. Dessa lyftverktyg kundanpassas för Era lyftbehov. Några ...