Radiostyrning Tiger Radiostyrning Tiger MaxiRadiostyrning Tiger Radiostyrning Tiger MaxiRadiostyrning Tiger Radiostyrning Tiger MaxiRadiostyrning Tiger Radiostyrning Tiger MaxiRadiostyrning Tiger Radiostyrning Tiger Maxi

Radiostyrning Tiger Maxi

Radiostyrning Tiger Maxi är den största radiostyrningsenheten för fjärrstyrning i Tiger serien. Mottagarna finns med 12 eller 28 funktionsreläer samt 2 reläer för nödstopps funktionen och 2 reläer med extra hög funktionssäkerhet för bästa tillförlitlighet. Tigers Maxi är känd för sin pålitlighet och robusta konstruktion.
  • 10x2 funktioner
  • Mycket tålig / Stötdämpande gummiskydd
  • Nödstopp
  • Display (tillval) / Indikatorer för val
 
 
 

TIGER Radiostyrning Maxi för styrning av t ex traverser

TIGER Maxi radiostyrning är avsedd för att radiostyra kranar, traverser,  och andra lyftapplikationer. Tigers Maxi  handsändare finns i utförande med 10x2 funktioner med display eller 12x2 funktioner utan display. Joystick sändarna kommer att finnas med (x, y) (2,2) + (0,2) funktioner och display samt (x, y) (4,4) + (0,4) funktioner med display. I sändarnas display får du information om batteristatus, frekvens och signalstyrka.

Stötdämpande gummiskydd för radiostyrning
Stötdämpande gummiskydd
Nödstopp radiostyrning
Nödstopp
display radiostyrning
Display (Tillval)
Lysdioder radiostyrning
Lysdioder indikerar val

Sändaren kan visa olika information i displayn 

 

Via sändarens display kan också användare feedback från sin applikation. Exempelvis information om lastens vikt om en viktgivare har kopplats till systemets mottagare. Med hjälp av sändarens lysdioder får användaren en synlig feedback på att kommunikationen mellan sändaren och mottagaren fungerar. Samtliga Tigers sändare är utrustade med en tuta, vilken varnar både för låg batterinivå och i händelse av att eventuella fel skulle uppstå.

Funktioner på mottagarna

Mottagarna finns med 12 eller 28 funktionsreläer samt 2 reläer för nödstopps funktionen och 2 reläer med extra hög funktionssäkerhet (typ dödmansgrepp), vilka övervakas av 3 processorer. Mottagarnas drivspänning är 12-350V AC/DC eller 24-230V AC.

 

Funktioner på reäerna

Tigers funktionsreläer är mycket flexibla. Samtliga, maximalt 28, kan konfigureras efter dina önskemål och behov eller brukas med standardinställningar. Mottagaren finns också med Modbus och CANopen kommunikation.

Hög säkerhet på radiostyrningen

Tiger har en mycket hög säkerhet. Både systemets nödstopps funktion och två utvalda reläer i mottagarna är godkända enligt SIL3 IEC 61508 och PLe.

 

Teknisk Data

Ladda ner broschyrer för Radiostyrning Tiger Maxi