VACUMASTER Vakuumlyftok Comfort vakuumlyftVACUMASTER Vakuumlyftok Comfort vakuumlyftVACUMASTER Vakuumlyftok Comfort vakuumlyftVACUMASTER Vakuumlyftok Comfort vakuumlyftVACUMASTER Vakuumlyftok Comfort vakuumlyft

VACUMASTER Comfort vakuumlyft

VACUMASTER Comfort vakuumlyft för bättre ergonomi och arbetsmiljö. Moduluppbyggd med längsok i aluminum med integrerad vakkumtank. Vakuumpump med automatik som stänger av pumpen när tillräckligt vakuum har uppnåtts. integrerad manövering med knappar för vakuum till och från samt lyftrörelse.
  • Elektrisk vakuumpump med vakuumautomatik
  • Tystare arbetsmiljö
  • Energisparfunktion
  • Optisk och auktiskt larm
 
 
 

Vakuumlyft - Vacumaster Comfort med inbyggd telferstyrning

Nu är VACUMASTER Comfort ännu bättre med ett helt nytt handtag. Detta handtag är framtaget för att förbättra ergonomin ytterligare och minimera riskerna för feltryck. Detta görs genom att alla knappar färgkoordinerade med specifika symboler. Handtaget gör det lätt att förflytta stora och tunga föremål men fortfarande behålla en ergonomisk arbetsposition.

 

Vakuumlyft VACUMASTER Comfort är försedd med längsok i aluminium med integrerad vakuumtank. Längsoket och tväroken kundanpassas beroende på godsets dimensioner. Sugkopparnas diameter och antal bestäms av godsets vikt och tjocklek. Vakuumaktiveringen sköts av en elektroniskt styrd ventil placerad på manöverboxen som även har inbyggd styrning för kättingtelferns funktioner. Kapaciteter upp till 750 kg. Vakuumlyften byggs även med elektrisk tiltrörelse på 90° eller 180°.

Manöverpanel
Enkel manöverpanel
Sugkopp avstängningsventil
Avstängningsventil för sugkopp
Parkeringstöd Vakuumlyftare
Parkeringstöd
Skyddsöverdrag
Skyddsöverdrag

Tystgående pump på vakuumlyften med automatisk energisparfunktion

 

Den tysta vakuumpumpen är utrustad med en unik automatisk funktion som stänger av vakuumpumpen när vakuumet har uppnått tillräcklig vakuumnivå. Vakuumnivån kontrolleras därefter kontinuerligt för att pumpen ska starta igen om så behövs. Detta ger en tystare och mer behaglig arbetsmiljö men förlänger även drifttiden vilket ger en bättre driftsekonomi. VACUMASTER Comfort vakuumlyft är försedd med optisk vakuummätare samt akustiskt larm som varnar vid för lågt vakuum.

 

VACUMASTER vakuumlyft finns även i följande modeller

Se film för VACUMASTER Comfort vakuumlyft

 
VACUMASTER Comfort vakuumlyft 90 graders tilt
VACUMASTER Comfort vakuumlyft 90 graders tilt för hanterig av plåtar monterad i travers.
 
 
VAKUUMLYFT VACUMASTER Comfort vakuumlyft för plåt
VACUMASTER Comfort vakuumlyft för plåt och visar hur enkelt man ställer in sugfötterna.
 
 
Vakuumlyft VACUMASTER Comfort med 180 graders tilt för skivmaterial
Vakuumlyft VACUMASTER Comfort med 180 graders tilt för hantering av skivmaterial
 
 
VACUMASTER Comfort handtag
Nytt handtag med förbättrad ergonomi
 
 
VACUMSTER Vakuumlyftare
SE det breda programmet av vakuumlyftare