DALMEC PosivelDALMEC PosivelDALMEC PosivelDALMEC PosivelDALMEC Posivel

DALMEC Posivel

Posivel balanslyftare utrustas med lyftverktyg för hantering utav lättare laster upp till 60 kg för hantering i ett viktlöst tillstånd. Posivel balanslyftare har dubbel arm konstruktion och gör det enkelt att hantera godset med precision i hela arbetsområden.
  • Pneumatiskt driven
  • Effektiv & säker hantering
  • Låg ljudnivå (<70 dB)
 
 
 

Posivel balanslyftare för effektiv och viktlös hantering utav gods

Posivel balanslyftare är avsedd för snabb, upprepande hantering av gods upp till 60 kg *). Genom att godset är utbalanserat i viktlöst tillstånd, kan båda händerna koncentreras till arbetsmomentet. Det utbalanserade godset kan förflyttas steglöst i valfri riktning och hastighet. Detta ger en effektiv och säker hantering.

 

Posivel har inga tryckknappar, utan endast en omkopplare för val av utbalansering, utan last respektive med last.

 

Posivel balanslyftare är helt pneumatiskt driven. Detta ger följande fördelar

  • Enkel installation
  • Hög driftsäkerhet
  • Godkänd för explosiva miljöer
  • Anpassad till miljöer med höga renlighetskrav

 

Posivel kan monteras på stationär alternativt mobil pelare. Balanslyftaren kan även monteras fast i taket eller förses med åkvagn för profilskenetravers.

 

*) Arbetslufttryck min 0,7 MPa.

 

DALMEC programmet innehåller även

  • Posifil pneumatisk balanslyftare med kapacitet 140 kg, för montage på pelare eller i tak.
  • Minipartner pneumatisk balanslyftare med kapacitet 80, 170 eller 220 kg, för montage i PMH Lättprofilskena.
  • Maxipartner EQUO pneumatisk Iyftarm med kapacitet upp till 900 kg, för montage på pelare, i tak eller travers.

Samtliga DALMEC pneumatiska Iyftarmar och balanslyftare kan förses med kundanpassade Iyftverktyg.

Balanslyftare Pelarmonterad
Pelarmonterad Balanslyftare (PVC)
Balanslyftare Takmonterad
Takmonterad Balanslyftare (PVF)
Åkvagn Balanslyftare
Balanslyftare i Åkvagn (PVS)

DALMEC´s monteringsalternativ

Balanslyftaren Posivel kan med fördel monteras i pelare, tak eller i åkvagn för bästa möjliga anpassning och behov.

Balanslyftare vikt
Kapacitet 60kg
Balanslyftare Armlängd
Armlängd upp till 3400 mm
Balanstryckare tryck
Arbetstryck 0.7 - 0.8 Mpa
Balanslyftare Lyftområde
Lyftområde 1400-1700 mm

Teknisk Data

Se film för DALMEC Posivel

 
DALMEC Posivel balanslyftare för kartong
DALMEC Posivel balanslyftare med pneumatiskt klämvertyg för lyft kartonger.
 
 
DALMEC Posivel balanslyftare för hantering av plastdunkar/Hinkar
DALMEC Posivel balanslyfatre för hantering och tömning av plastdunkar/Hinkar
 
 
DALMEC Presentationsfilm
 
 
Avändningsområden
Se hur balanslyftare Posivel kan användes för er.
 

Ladda ner broschyrer för DALMEC Posivel