LOGITRANS Tiltvagnar LogitiltLOGITRANS Tiltvagnar LogitiltLOGITRANS Tiltvagnar LogitiltLOGITRANS Tiltvagnar LogitiltLOGITRANS Tiltvagnar Logitilt

LOGITRANS Tiltvagn Logitilt

Logitilt är en effektiv och ergonomisk lösning när boxar eller pallar skall lyftas, transporteras och tiltas. Användaren behöver inte bocka eller sträcka sig för att nå ner till bottnen på behållaren, varken stående eller sittande. Logitilt kan tilta lasten helt upp till 90°.

  • Elektrisk tiltrörelse
  • Kapacitet 1000/750 kg
  • Justerbar arbetshöjd
 
 
 

Logitilt kan tilta lasten helt upp till 90°

Hög flexibilitet och effektivitet. Med en Logitilt är det lätt att transportera, lyfta och tilta en nätcontainer eller en pall med kragar.

Konstruktionen fokuserar på användarens säkerhet och ergonomiska arbetsförhållanden. Användaren behöver inte bocka eller sträcka sig för att nå ner till bottnen på behållaren, varken stående eller sittande. Idealisk arbetsställning vid tömning av nätcontainrar och pallar - såväl sittande som stående. Tiltfunktionen betjänas med ett fjärrmanöverdon.


Logitilt, som är elektrisk, transporterar, lyfter och tiltar lasten upp till 90°

 

Arbetshöjden kan varieras för stående eller sittande arbete. Handtaget kan vridas åt sidan och där låsas fast. Därmed har användaren fri tillgång till innehållet i behållaren. Med den bredspåriga modellen kan slutna pallar hanteras. 

Tiltvagn
Tiltvagn
Tiltvagn
Tiltvagn

Maximal säkerhet för användaren uppnås genom

  • Fotskydd
  • Parkeringsbroms
  • Säkerhetsventil
  • Nödstopp

Se film för LOGITRANS Tiltvagn Logitilt

 
LOGITRANS Logitilt
LOGITRANS Lyftvagnar med tiltfunktion finns i elektriskt utförande. Vid tömning av bl a trådkorgar, pallar med pallkragar kan det vara svårt att nå de understa detaljerna. Operatören måste ofta bocka och sträcka sig för att kunna utföra sitt arbete. Med tiltvagnarna kan behållaren vinklas så att operatören får bättre åtkomlighet.
 
 
LOGITRANS Logitilt (Eng)
Logitrans Logitilt gör det enkelt att transportera, lyfta och tilta lådor och behållare. Designen fokuserar på användarens säkerhets- och ergonomiska arbetsförhållanden. Logitilt kan tilta lådor och behållare upp till 90º. Användaren behöver inte böja ner eller sträcka sig för att nå komponenterna i botten av lådan eller behållaren. Engelskt tal.
 

Ladda ner broschyrer för LOGITRANS Tiltvagn Logitilt