Lyftbord > ILD1000 > 
ILD1000

ILD1000

SAXLIFT lyftbord ILD1000 är ett högkvalitativt lyftbord med 1000 kg kapacitet. 

 

  • Säkerhetskant
  • Nödstopp
  • Slangbrottsventil
  • Övertrycksventil
 
 
 
 

Det högkvalitativa lyftbordet ILD1000 lyfter 1000 kg upp till 1780 mm. Följande säkerhetsfunktioner är standard
för SAXLIFT lyftbord: Slangbrottsventil som säkrar bordet från att gå ner i händelse av brott / läckage av
hydraulslangar. Lyftbordet är konstruerat med en säkerhetskant under plattformen som stoppar sänkningen
av bordet vid eventuella hinder. Kontrollbox och elektriska komponenter konstruerade för säkerhet och hållbarhet.
Övertrycksventil för att skydda hydraulik och motor från överbelastning. Säkra underhållsfunktioner,
nödstopp och manöverdon för att styra bordet ingår.

Teknisk Data

Ladda ner broschyrer för ILD1000