Lyftbord > IL500X > 
IL500X

IL500X

SAXLIFT lyftbord IU1000 är ett högkvalitativt lyftbord med 1000 kg kapacitet. 

 

  • Säkerhetskant
  • Nödstopp
  • Slangbrottsventil
  • Övertrycksventil

 

 
 
 
 

Det högkvalitativa lyftbordet IL500X lyfter 500 kg upp till 1040 mm. Följande säkerhetsfunktioner är standard
för SAXLIFT lyftbord: Slangbrottsventil som säkrar bordet från att gå ner i händelse av brott / läckage av
hydralslangar. Lyftbordet är konstruerat med en säkerhetskant under plattformen som stoppar sänkningen
av bordet vid eventuella hinder. Kontrollbox och elektriska komponenter konstruerade för säkerhet och hållbarhet.
Övertrycksventil för att skydda hyraulik och motor från överbelastning. Säkra underhållsfunktioner,
nödstopp och manöverdon för att styra bordet ingår.

Teknisk Data

Ladda ner broschyrer för IL500X