Lättprofiltravers KITO ERIKKILA Tvåbalks traversLättprofiltravers KITO ERIKKILA Tvåbalks traversLättprofiltravers KITO ERIKKILA Tvåbalks traversLättprofiltravers KITO ERIKKILA Tvåbalks travers

KITO ERIKKILA Tvåbalks travers

En tvåbalks travers passar utmärkt vid tyngre lasten och större spännvidder på traversen. Finns både med aluminium och stål skena.

 

Fördelar med tvåbalks travers 

  • Högre kapacitet
  • Större spännvidder
  • Lägre bygghöjd än enbalks
 
 
 

Tvåbalks travers - säker förflyttning av tunga laster vid stora spännvidder

Våra tvåbalks lättprofil traverser förflyttar gods av alla typer utan problem. Traverserna finns i stål eller aluminium samt en kombination av dessa, aluminiumet ger lägre egenvikt på skenorna. Godset flyttas ovanför golvet över hela lokalen enkelt och snabbt samt säkert med exakt positionering. Passar perfekt för tyngre laster upptill 2000 kg (stål)  och stora spännvidder. Kättingtelfern från KITO placeras mellan traversbalkarna vilket är fördelaktigt för bygghöjden och ökar effektivt lyftområdet. Traversen går även att erhålla med med inbyggd strömskena som tillval för att slippa alla nedhängande kablar.

 

 

Elektrisk förflyttning av traversen finns som tillval

 

En tvåbalkstravers kan utrustas med elektrisk motordrift om lasterna är stora för att hanteras manuellt eller hanteringen kräver det. De flesta gånger utrustas både travers- och telferrörelsen med motordrift. De motordrivna åkvagnarna är utrustade med två hastigheter och är försedda med mjuk start/stop för att erhålla en mjuk åkrörelse. Tillval till de driva åkvagnarna är att de kan utrustas med frikopplande drivhjul, vilket möjliggör manuella rörelser av den eldrivna kranen. Detta är speciellt användbart till åkvagnen för telfern.

Enkelt att montera med våra upphängningar

 

För att montera våra traverssystem finns det många olika upphängningsmöjligheter. Det finns upphängningar för I-balk, betongtakstolar, takfäste, sidofäste mm. Kontakta oss för konsultation vilket som er bäst för ert behov. Behövs det nedpendlingen av taverssystemet så säkerställs funktionen av kundanpassade upphängningar för detta. 

KITO ERIKKILA travers finns även som: 
  • Enbalks - vår standard travers
  • Enbalks upphöjd lättprofiltravers - för att utöka lyftområdet om minimera byggmåttet
  • Tvåbalks upphöjd travers - för att ytterligare utöka lyftområde pga att telfer ligger i mellan traversbalkarna 
  • Portaltravers - när man inte vill hänga upp traversen i taket/takstolarna 
  • Teleskoptravers när man behöver lyfta utanför banbalken

Se film för KITO ERIKKILA Tvåbalks travers