Nya modeller av PROFI Luftdriven kättingtelfer

2009-06-12

PMH PROFI kompletteras med två nya modeller 1,5 TI sam5 3 TI/2. PROFI 1,5 TI har en kapacitet på 1600 kg i enkel kättingpart och PROFI 3 TI/2 har kapacitet 3200 kg i dubbel kättingpart.

 

Båda modellerna har en låg egenvikt och klarar sig med en lufttillförsel på mellan 4 till 6 bar. De nya telfrarna har liksom tidigare, samma unika lamellmotor som inte behöver någon dimsmörjning och som ger omedelbar kraft vid start.

 

Den låga egenvikten och de kompakta byggmåtten i kombination med den låga luftförbrukningen gör dem extra lämpliga som fexibla lyft- och dragutrustning i krävande miljöer.

 

Läs mer om PMH PROFI lufttelfrar.

 

Broschyrblad pdf på PMH PROFI 1,5 TI och 3 TI/2 engelsk.