09 FEB

IP-klassning - Kapslingsklass guide

Skrivet av Andreas Ling
 

Kapslingsklass guide

 

 

Vad är en IP-klassning (Kapslingsklass)

 
IP beteckning (International Protection) även kallad kapslingsklass är en märkning för elektriska produkter som visar vilket skydd mot intrång av partiklar, i fast eller flytande tillstånd, som den elektriska produkten har. IP beteckningen gör det enkelt att avgöra i vilken miljö den elektriska produkten kan användas och hur den kan rengöras.


Den första siffran representerar produktens motstånd mot fasta föremål och den andra siffran representerar skydd mot inträngande fukt och vätska (vatten).


IP klassningen är ett väldigt bra verktyg för att hitta rätt elektrisk produkt utan att missledas av oklara specifikationer.

 

 

 

Kapslingsklass (IP-Klassning)

 

 

Första siffran (Skydd mot inträngande fasta föremål 0-6)


En elektrisk produkts skydd mot inträngande fasta föremål avser åtkomst av kritiska delar inuti den elektriska produkten. Skyddet går i en skala från 0–6, där rangordningen är att 0 är lägst (utan skydd) och 6 är högst (komplett skydd).


När vi talar om fasta föremål menas allt från händer till dammpartiklar.

 

0– Inget skydd mot fasta föremål
1- Skydd mot inträngande fasta föremål som är över 50mm (Exempel: händer)
2- Skydd mot inträngande fasta föremål som är över 12.5mm (Exempel: fingrar)
3- Skydd mot inträngande fasta föremål som är över 2.5mm (Exempel: skruvmejslar)
4- Skydd mot inträngande fasta föremål som är över 1mm (Exempel: tunna kablar, insekter).
5- Dammskyddad mot en viss mängd damm som kan störa produktens normala funktion men är inte helt dammtät. Men har skydd mot fasta föremål.
6- Dammtät och komplett skydd mot fasta föremål.
 

 

Andra siffran (Skydd mot inträngande vätska 0-9)

 
Den andra siffran i IP beteckning står för vilket typ av skydd den elektriska produkten har mot inträngande vätska. När vi talar om inträngande vätska så menas fukt såväl som vatten. Skyddet går i en skala från 0–9, där rangordningen är att 0 är lägst (utan skydd) och 9 är högst.

 

0- Inget skydd mot fukt eller vatten.
1- Skyddad mot vertikala vattendroppar.
2- Skydd mot vertikala vattendroppar när produkten lutas upp till 15° från sitt normala läge.
3- Skydd mot direkta vattenstänk i alla vinklar upp till 60°.
4- Skydd mot vattenstänk från alla vinklar.
5- Skydd mot vattenstrålar som projiceras av ett munstycke (6,3 mm) från alla vinklar.
6- Skydd mot kraftfulla vattenstrålar som projiceras av ett munstycke (12,5 mm) från alla vinklar.
7- Skydd mot vattennedsänkning på ett djup mellan 15 cm och 1 meter i maximalt 30 minuter.
8- Skydd mot långa perioder av nedsänkning i vatten på över 1 meters djup (enligt tillverkarens anvisning).
9- Skydd mot varma högtrycksstrålar och ångrengöring.
 
  

Produktexempel

 
 
Lyftvagn IP66 kapslingsklass
 
 

Lyftvagn INOX 90 från Hovmand

 
Den rostfria elektriska lyftvagnen INOX 90 från Hovmand har en IP (kapslingsklass) klass av 66 (IP66).
Den första siffran 6 visar att lyftvagnen är dammtät och har ett komplett skydd mot fasta föremål. Den andra siffran visar att lyftvagnen har skydd mot kraftfulla vattenstrålar från alla vinklar av ett munstycke som är 12,5mm.
 
Se våra IP-klassade lyftvagnar
 
 
 

  
 
Skrivet av Andreas Ling
  Andreas Ling, Lyftvagnar, Rostfri, Kapslingsklass
  NyheterNyheter