03 NOV

Stapla kartonger enkelt på höjden

Skrivet av Niklas Håkansson
 
Med JUMBO Flex High-Stack vakuumlyftare erbjuder Schmalz unik en säker lösning för stapling av kartonger/lådor med upp till 50 kg vikt i ett ergonomiskt optimalt upp till 255 cm högt.
 
Stapla kartonger enkelt på höjden
Att stapla pallar med kartonger eller säckar är slitsamt - särskilt på höjd. Det är här den nya JUMBO Flex High-Stack bevisar sitt värde. Tack vare det långa, svängbara operatörs handtag kan stapelhöjder upp till 2,55 meter nås ergonomiskt och enkelt för operatören. Till exempel kan pallar för containrar eller lastbilar packas på ett sådant sätt att den tillgängliga volymen utnyttjas optimalt. Att stapla kartonger nära marken kan också göras utan att riskera skador på ryggen med den nya vakuumlyftaren. Operatören kan lyfta varor med en minsta höjd av 30 centimeter från golvet med High-Stack samtidigt som kroppen hålls upprätt i en korrekt position.
 
Stapla kartonger enkelt på höjden
Precis som i hela JUMBO Flex-serien av vakuumlyftare har High-Stack ett ergonomiskt handtag för att styra vakuumlyftaren med en hand, kan användas av både vänster- och högerhänta operatörer. Ett extra handtag gör det ännu enklare att styra vakuumlyftaren med den andra handen - till exempel när du finjusterar kartongens höjd och placering. Enheten kan justeras oändligt och därmed blir det ergonomiskt rätt för varje operatör. Varje High-Stack vakuumlyftare kundanpassas individuellt via olika konfigurationsalternativ. Detta gör att det blir rätt längd och höjd på operatörshandtaget för att matcha godset storlek och för den önskade staplingshöjden.
Ämnet med säkerhet är också av stor betydelse för Schmalz och för Er kunder - Det lyfta godset kan bara släppas i ett nedsänkt läge. Operatören måste trycka på knappen för att sänka lasten hela vägen innan en sekundär mekanisk spak kan aktiveras för att släppa lasten. Denna säkerhetsfunktion förhindrar att godset släpps för tidigt eller oavsiktligt. Dessutom blir det mycket enkelt att släppa lasten då vakuumet snabbt försvinner.
Vakuumlyftaren kan roteras kontinuerligt som standard, vilket garanterar stor rörelsefrihet. Detta förhindrar att slangen vrids eller kläms och ger operatören flexibilitet att använda enheten från alla håll. Sugfoten kan rotera fritt eller fixeras i steg om 90 grader. En integrerad adapter för snabbbyte tillåter enkelt och snabb skiftande av sugfoten. Schmalz har integrerat vakuumkanalen i operatörs handtaget. Detta eliminerar yttre slangar och underhåll. Som tillval finns en radiofjärrkontroll för att slå på och stänga av vakuumpumpen.
 
JUMBO Vakuumlyftare från Schmalz finns i flera versioner och erbjuder lyftlösningar för både porösa och täta material t.ex. kartonger, trä-, MDF-, gipsskivor, plåt, glas, säckar samt tunnor, med kapaciteter från 20 kg upp till 300 kg. 


 
 
Skrivet av Niklas Håkansson
  Vakuumlyftare, Mässa, Nyhet
  NyheterNyheter