Enkelbana > 

Enkelbana - Köpguide

Enkelbana - Köpguide

Vad är en enkelbana?

En enkelbana är en linjär lyftlösning i form av en skena som sträcker sig mellan två punkter. Det är en mångsidig och ekonomisk lösning som möjliggör transport av gods över både små och stora ytor. Möjligheterna med ett enkelbansystem är nästan oändliga. Det takmonterade enkelbansystemet har, till skillnad från andra alternativ, en betydande individuell anpassningsförmåga. Enkelbanor kan utrustas med kurvor för att kringgå hinder eller ändra riktning. En enkelbana används främst med telfer eller annan lyftutrustning såsom en vakuumlyftare.

Vad är enkelbanor för?

Enkelbanor är perfekta för företag som vill transportera mellan två bestämda punkter men där det inte behövs en travers, eller där en travers inte kan installeras på grund av hinder. De bestämda punkterna kan vara allt från korta avstånd till långa sträckor genom dörröppningar och korridorer.

Enkelbana stål

Enkelbanor i stål är kraftfulla och tåliga, vilket gör dem utmärkta för hantering av tunga laster och utmanande arbetsmiljöer. För att uppnå bästa belastningskapacitet bör enkelbanorna vara tillverkade av höghållfast stål. Stålprofiler är det vanligaste valet för verksamheter med enkelbanor i den svenska industrin.

Enkelbana aluminium

Enkelbana aluminium

Enkelbanor i aluminium är lättare än de som är tillverkade av stål, vilket gör dem enklare att manövrera. En betydande fördel med aluminiumprofiler är att de inte frigör några partiklar under användning, till skillnad från stålprofiler som kan vara lackerade. Enkelbanor med aluminiumprofiler har lägre lastkapacitet jämfört med stålprofiler.

Anpassningsbara transportleder

Enkelbana med kurva

Enkelbanor utrustade med kurvor är en praktisk lösning som möjliggör transport av laster i miljöer där det finns hinder som hörn och dörrar. Dessa kurvor kan anpassas och placeras strategiskt längs enkelbanan för att möta specifika transportbehov. Finns endast i stål

Enkelbana växel

Enkelbana med växel

En enkelbana med växel är en smidig och anpassningsbar lösning för att transportera laster mellan flera olika spår och destinationer.

Vändkors

Ett vändkors är en roterande plattform, som tillåter lasten att ändra riktning eller spår på ett kontrollerat sätt. Denna vändkorsfunktion är användbar när man behöver dirigera eller förflytta lasten till olika destinationer/spår inom en anläggning.

Enkelbana vändkors

Enkelbanor med kvalitativa övergångar

Koniska styrhylsor för stålprofiler

Det är viktigt att enkelbanornas stålprofiler har koniska styrhylsor. Detta för att få perfekta skarvar med korrekta toleranser. Med koniska styrhylsor skapas mjuka övergångar så att åkvagnen glider jämt och tyst över skarven.

Aluminiumprofiler skarvplattor

Robusta skarvplattor

För enkelbanor med aluminiumprofiler är det viktigt att de har robusta skarvplattor av hög kvalitet,detta för att skarvarna mellan aluminiumprofilerna hålls ihop korrekt och ger jämna övergångar så att åkvagnen åker mjukt och tyst.

Tillbehör till enkelbanor

Integrerad Strömskena

Vissa enkelbaneprofiler har en integrerad strömskena. Med en integrerad strömskena ökar rörelsefriheten och eliminerar risken för trassel med kablar.

Radiostyrning av enkelbana

Radiostyrning

För att uppnå ökad precision och stabilitet vid manövrering kan en enkelbana utrustas med radiostyrning, vilket underlättar speciellt vid hantering av tunga laster.

Upphängningar för enkelbanor

Kvalitativa tillverkare av enkelbanor erbjuder flera alternativ för upphängningar som kan anpassas efter olika lokala förutsättningar. Med ett omfattande urval av upphängningar går det att säkerställa att enkelbanan fungerar smidigt och effektivt även när den passerar genom dörrar eller in i nya utrymmen där nya förutsättningar gäller.

Upphängningar för enkelbana

Extrautrustning för enkelbana

Den vanligaste extrautrustningen för en enkelbana är en telfer. Telfern är ett lyftverktyg som möjliggör smidiga och exakta lyft. Genom att använda dessa två enheter tillsammans blir lyftprocessen effektiv och snabb, samtidigt som lasterna förflyttas med hög precision. Nedan följer två av de vanligaste telfrarna för andvändning med enkelbanor.

Telfer EQ/EQS

Kito EQ/EQS är en högpresterande telfer med kapacitetsområden 125-1000 kg som främst är utvecklad för medeltung till tung industri. Telfern är som standard utrustad med 2-hastigheters frekvensstyrning som ger en mjuk och reglerbar hastighetsreglering samt termiskt motorskydd och överlastskydd. Finns tillgänglig som både 3-fas och 1-fas.

Telfer KITO ER2

Telfer KITO ER2

KITO Royal ER2 är en telfer som är försedd med den senaste teknologin. Telfern är främst framtagen för högpresterande och tuffa driftmiljöer. KITOs ER2 modeller upp till 5000 kg är försedda med frekvensomriktare som ger användaren möjlighet att ställa in två valfria lyfthastigheter.

Vad kostar en enkelbana?

Den totala kostnaden för en enkelbana påverkas av flera faktorer, såsom typen av enkelbana, dess lyftkapacitet, installationskrav, anpassningar och eventuella tillval.

Enkelbana dörröppning

Typ av enkelbana

Priset på en enkelbana påverkas av flera faktorer, såsom val av storlek (profil), material, längd, upphängningar eller kurvor, samt användningen av växlar eller vändkors.

Lyftkapacitet

En högre lyftkapacitet leder ofta till en högre kostnad eftersom enkelbanan måste vara starkare och mer robust för att hantera tyngre laster.

Installation och anpassning

Det sammantagna priset kan också påverkas av installationskostnader och eventuella anpassningar av enkelbanan för att matcha arbetsplatsens specifika krav och behov.

Tillval

Eventuella tillbehör eller extrautrustning, såsom telfer eller andra lyfthjälpmedel, kan påverka det totala priset.

Storlekar för enkelbanor i stål

Travers i stål - Storlekar för lättprofiler

Storlekar för enkelbanor i aluminium

Travers i aluminium - Storlekar för lättprofiler