EX-klassad utrustning

EX-klassad utrustning

Utrustning för EX-klassad zon

Ex-klassad utrustning för användning i explosionsfarliga omgivningar som följer EU:s ATEX direktiv. Vårt stora program av Ex-klassad lyftutrustning och materialhanteringsutrustning lyfter, transporterar, positionerar och roterar ert gods.

Ergonomiska, säkra och effektiva lyft i EX-klassad arbetsmiljö

Vårt produktprogram av Ex-klassad utrustning är från pålitliga varumärken med lång historik av tillverkning av ATEX produkter som följer EU:s direktiv och Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
Lyftlösningarna som vi erbjuder ger ergonomiska, säkra och effektiva lyft som värnar om användaren.

Standardiserade och kundanpassade EX-klassad utrustning

Vi erbjuder standardiserade såväl som kundanpassade lösningar för Ex-klassad utrustning. Tveka inte att höra av er om ni behöver en Ex-klassad utrustning som är anpassad för just er verksamhet.

EX-KLASSADE TELFRAR

Telfrar i ATEX utförande

 

ex-klassade traverser & svängran

Traverser i ATEX utförande

 

ex-klassade LYFTVAGNAR

Lyftvagnar i ATEX utförande

 

ex-klassad utrustning övrigt

Lyftutrustning i ATEX utförande

 
EX-klassad zoner infografik

Vanliga frågor om ex-klassad utrustning | FAQ

Vilka är ATEX direktiven?

De ATEX-direktiv som gäller är ATEX-direktivet 2014/34/EU som gäller för tillverkare och ATEX-direktivet 1999/92/EG som gäller för användare. Direktiven finns till för att skydda människor och reglerera produkter som används i miljöer med risk för explosion.

Hur vet man att en utrustning är Ex-klassad?

Tillverkare ATEX certifierar sina egna produkter. Därför är det viktigt att välja en pålitlig tillverkare med kunskap inom tillverkning för explosiv atmosfär. Enligt det nya direktivet på tillverkare 2014/34/EU så krävs spårbarhet i alla handelsled.

Hur är Ex-klassad utrustning tillverkad?

Ex-klassade produkter är tillverkade så att den inre mekaniken är inkapslad i ett robust utrymme som förhindrar eventuella inre explosioner att nå utsidan.

Vilka är ATEX zonerna?

Riskområden för explosiv atmosfär delas vanligen in i olika zoner beroende på graden av farlighet. Gaser, rök och dimma delas upp i tre zoner och explosiva moln av damm i ytterligare tre zoner.

En explosiv atmosfär i form av gaser, ånga eller dimma delas upp enligt följande riskområdes zoner:
  • Zon 0: Är en plats där det finns en explosiv atmosfär i form av gaser, ånga eller dimma som väntas förekomma ständigt, ofta eller länge.
  • Zon 1: Är en plats där det finns en explosiv atmosfär i form av gaser, ånga eller dimma väntas förekomma tillfälligt i normal drift
  • Zon 2: Är en plats där det finns en explosiv atmosfär i form av gaser, ånga eller dimma väntas förekomma under normala förhållanden sällan och kortvarigt.

En explosiv atmosfär i form av explosiva moln av damm delas upp enligt följande riskområdes zoner:
  • Zon 20: Är en plats där det finns en explosiv atmosfär i form av explosiva moln av damm som väntas förekomma ständigt, ofta eller länge.
  • Zon 21: Är en plats där det finns en explosiv atmosfär i form av explosiva moln av damm med väntas förekomma tillfälligt i normal drift.
  • Zon 22: Är en plats där det finns en explosiv atmosfär i form av explosiva moln av damm väntas förekomma under normala förhållanden sällan och kortvarigt.