Golvmonterade traverser

Golvmonterad travers - Portaltravers

Golvmonterad travers

En golvmonterad travers kallas även för portaltravers. Den fungerar som en vanlig travers, med skillnaden att den är monterad i golvet på ben, istället för i takkonstruktionen. En portaltravers gör det enkelt att lyfta, transportera och lossa gods inom ett angivet område med hjälp av en lyftanordning, oftast i form av en telfer eller vakuumlyftare.

Enkel att förlänga och förändra vid behov

Det är viktigt att ett traverssystem har uppgraderings- och förändringsmöjligheter för att anpassa sig  till förändrade behov. Med en portaltravers från KITO ERIKKILA är detta enkelt. Tack vare sin modulära design går det att lägga till eller ta bort komponenter, ändra traversbalkens längd eller montera tillbehör för att hantera olika material och vikter.

Varianter av golvmonterad travers

Golvmonterade traverser (Portaltravers) kommer i olika utformningar, storlekar, kapaciteter och material. Nedan presenterar vi de vanligaste lösningarna som används inom den svenska industrin.

Portaltravers enbalks

En enbalkstravers som namnet antyder, består av en enda horisontell balk som sträcker sig längs två banbalkar.  Enbalkstraverser är kostnadseffektiva och är den typ som vanligtvis installeras.

Portaltravers  - Golvmonterad Tvåbalkstravers

Portaltravers tvåbalks

En tvåbalks portaltravers har två travesbalkar som går längs banbalkarna, vilket ger högre stabilitet och kapacitet. En tvåbalkstravers ger större flexibilitet när det gäller hantera laster av olika storlekar och former.

Portaltravers enbalks upphöjd

En portaltravers med en upphöjd traversbalk är lösningen för verksamheter som behöver ta vara på varenda milimeter då den ger det extra utrymmet som behövs där det är trångt med plats.

Portaltravers  - Golvmonterad Tvåbalkstravers Upphöjd

Portaltravers tvåbalks upphöjd

En portaltravers med två upphöjda traversbalkar som går mellan banbalkarna. Förutom att den ger ytterligare stabilitet och kapacitet så ger den det extra utrymmet som behövs när det är snålt om plats.

Portaltravers video

Stålprofiler, aluminiumprofiler eller en kombination

Valet av material påverkar både prestandan och användbarheten hos en portaltravers. De vanligaste materialen för traverser är stål eller aluminium, men i KITO ERIKKILA's traverssystem går det att använda en kombination av båda, för att dra nytta av deras bästa egenskaper. Nedan går vi djupare in på dessa materialval.

Stålprofiler

Stålprofiler är den vanligaste materialet på portaltraverser ute i svensk industri. Stål är starkt och robust, vilket gör det lämpligt för tunga laster och krävande arbetsmiljöer. Stål är det mest kostnadseffektiva valet av material för en golvmonterad travers.

Aluminiumprofiler Portaltravers

Aluminiumprofiler

Portaler i aluminiumprofiler är betydligt lättare än stål, vilket gör det lättare att manövrera. En stor fördel med aluminiumprofiler är att den inte släpper ifrån sig några partiklar vid användning till skillnad från stålprofiler som är lackerade. Portaltraverser i aluminium har lägre kapacitet än stålprofiler.
 

När är en golvmonterad travers ett bättre val?

Det finns flera olika anledningar till varför verksamheter väljer en golvmonterad (portaltravers) istället för en takmonterad travers. Nedan listar vi de vanligaste anledningarna till att välja en golvmonterad travers.

Golvmonterad travers - Portaltravers

Taket är ojämnt eller är olämpligt för ett takmonterat system

Ett ojämnt tak kan resultera i en ojämn belastning på traverssystemet. Om vissa delar av taket är starkare än andra eller om det finns ojämnheter i takets konstruktion, kan det leda till att vikten fördelas ojämnt över traversbalkarna. Det ojämna taket kan även påverka hastigheten och precisionen för materialhanteringen för en travers om det inte är korrekt monterat.  
Att installera och underhålla ett traverssystem på ett ojämnt tak kan vara mer komplicerat och tidskrävande. Det kan kräva extra anpassningar och justeringar för att säkerställa att systemet fungerar korrekt och säkert.

Taket klarar inte att bära ett traverssystem

Vissa tak klarar inte av att bära ett traverssystem, eftersom de kan sakna den nödvändiga strukturella styrkan och stabiliteten som krävs för att stödja den extra belastning och påfrestning som ett sådant system medför. Här är två skäl som förklarar varför ett tak kan vara olämpligt att använda för att stödja ett traverssystem:
 

  • Bärförmåga:  Ett tak måste vara konstruerat eller förstärkt för att hantera den extra belastning som ett traversystem ger. Takets bärförmåga måste vara tillräckligt stark för att stödja både den stationära belastningen och de dynamiska krafter som genereras vid förflyttning av laster.

  • Konstruktionsstruktur: Takets design och konstruktion är avgörande. Om taket inte har byggts med hänsyn till att hålla en travers, kan det sakna nödvändiga stödstrukturer, fästpunkter och förstärkningar som behövs för att säkerställa säkerheten och stabiliteten hos ett traverssystem.
Golvmonterad travers - Portaltravers

Taket i lokalen är för högt

Lokaler med högt tak kan verka som idealiska kandidater för installation av traverssystem, men paradoxalt nog kan de ibland stå inför utmaningar när det gäller att implementera dessa system på ett effektivt och säkert sätt. Vid hög takhöjd kan användningen av ett takmonterat skensystem skapa komplexiteter vid hantering av vakuumlyftar eller telfrar. 

Högt belägna traverssystem kan vara svåra att nå för underhåll och reparationer, arbetet kan även kräva användning av hissar eller ställningar, vilket kan öka kostnaden och tidsåtgången för service och underhåll.

Hinder i taket som förhindrar tillgängligheten

Installation av traverser kan ibland hindras av hinder såsom lampor eller ventilationssystem som är placerade i vägen. Dessa hinder kan begränsa det nödvändiga utrymmet för rörelse och störa den planerade banan för traverssystemet. Om dessa hinder inte kan flyttas eller anpassas kan en golvmonterad travers (portaltravers) vara ett bättre alternativ.

Tillbehör till portaltravers

Strömskena

Vissa typer av traversprofiler inkluderar en inbyggd strömskena, vilket har flera fördelar. Det förbättrar inte bara estetiken utan minskar också belastningen för operatören. Den inbyggda strömskenan ökar rörelsefriheten och eliminerar risken för trassel med kablar.

Radiostyrning av portaltravers

Radiostyrning

Radiostyrning av ett traverssystem gör det lätt att styra portaltraversen och lasten med ökad precision och stabilitet. Dessutom möjliggör det en tryggare och mer stabil hantering, särskilt när det gäller större laster.

Extrautrustning till portaltravers

Det vanligaste hjälpmedlet som används tillsammans med en portaltravers en telfer. Telfern, när den kombineras med portaltraversen, möjliggör smidiga och exakta lyft, vilket resulterar i en effektiv och snabb lyftprocess med hög precision. Genom att montera en telfer på portaltraversen skapar du en kraftfull kombination som ökar produktiviteten och säkerställer noggrann hantering av laster oavsett deras vikt eller storlek.

Telfer EQ/EQS

Kito EQ/EQS är en högpresterande telfer med kapacitetsområden 125-1000 kg som främst är utvecklad för medeltung till tung industri. Telfern är som standard utrustad med 2-hastigheters frekvensstyrning som ger en mjuk och reglerbar hastighetsreglering samt termiskt motorskydd och överlastskydd. Finns tillgänglig som både 3-fas och 1-fas.

Telfer KITO ER2

Telfer KITO ER2

KITO Royal ER2 är en telfer som är försedd med den senaste teknologin. Telfern är främst framtagen för högpresterande och tuffa driftmiljöer. KITOs ER2 modeller upp till 5000 kg är försedda med frekvensomriktare som ger användaren möjlighet att ställa in två valfria lyfthastigheter.

Storlekar för lättprofilskenor i stål för portaltravers

Portaltravers Travers i stål - Storlekar för lättprofiler

Storlekar för lättprofilskenor i aluminium för portaltravers

Portaltravers i aluminium - Storlekar för lättprofiler