Lyfta skivor och paneler

Lyftutrustning för skivor och paneler

Lyftutrustning för skivor och paneler

PMH har lyftlösningar för att lyfta, transportera, rotera och tilta/vända skivor och paneler. Vi erbjuder skivlyftare och panellyftare för träskivor, plywoodskivor, metallskivor, gipsskivor, glasskivor.

Ergonomiska, säkra och effektiva lyft av skivor och paneler

Stora otympliga skivor och paneler kan vara svåra att manövrera och positionera till rätt plats. Fördelen med att använda rätt utrustning är att en person kan utföra lyft, transport, rotation och tiltning/vända upp till 180 grader ergonomiskt, säkert och effektivt med minimal ansträngning.

Standardiserade och kundanpassade lösningar

Vi erbjuder både standard och kundanpassade lyftlösningar för backar och lådor. Från lyftvagnar till vakuumlyftare.

Våra lyftlösningar för skivor och paneler

 

plåtskivor

KOMPOSITSKIVOR OCH SANDWICH

grova plåtskivor