PLÅTBYRÅ

PLATERACK Plåtbyrå är det rationella, utrymmesbesparande förvaringssystemet för plåt och skivmaterial. Byrålådesystemet" medger att det på de olika lastplanen ligger olika dimensioner av plåt. Detta ger enkel och snabb åtkomst av respektive dimension för vidare bearbetning. Platerack Plåtbyrå är det rationella, utrymmesbesparande förvaringssystemet för plåt och skivmaterial.