VACUMASTER Vakuumlyftok HHVM vakuumlyftareVACUMASTER Vakuumlyftok HHVM vakuumlyftareVACUMASTER Vakuumlyftok HHVM vakuumlyftareVACUMASTER Vakuumlyftok HHVM vakuumlyftareVACUMASTER Vakuumlyftok HHVM vakuumlyftare

VACUMASTER HHVM vakuumlyftare

Vacumaster HHVM Vakuumlyftare för vertikal och horisontell hantering av träskivor. Vakuumlyftaren är försedd med manuell vridning +/- 90°.  Vakuumlyftaren finns i 3 modeller med kapaciteterna 100, 150 respektive 200 kg.
  • Tryckluftdriven ejektor
  • Energisparfunktion
  • Kompakt byggmått (220 mm)
  • Klarar porösa material
 
 
 

Vakuumlyftare för verktikal och horisonell hantering av skivor

VACUMASTER HHVM vakuumlyftare med tryckluftsdriven ejektor är avsedd för hantering av träskivor i vertikalt eller horisontellt läge. Skivorna vrids manuellt +/- 90° efter att vridspärren öppnats med reglaget placerat på manöverbygeln. Tack vare vakuumlyftarens kompakta mått, på endast 210 mm kan användaren hämta skivor från smala upprättstående rack, vrida dem  90 grader om det behövs, och placera dem i antingen en horisontell eller vertikal såg. Den kompakta utformningen av HHVM erbjuder också ergonomiska fördelar.

Slimmat utförande på vakuumlyften


Med en total höjd på endast 270 mm i det vridbara läget är VacuMaster HHVM inte är större än ett A4-papper och väger som mest 60 kg. Alla sugkoppar är placerade i längdriktningen på ett robust aluminiumok som också fungerar som en vakuumreservoar. Det ergonomiska handtaget sitter på kortsidan av vakuumlyftaren för säker kontroll och manövrering. Sugkopparna (fyra, sex eller åtta efter behov) är förskjutna och kan stängas av individuellt eller i par. Detta gör anordningen tillräckligt flexibel för att anpassa sig till skivor med olika dimensioner.

30 procent lägre energiförbrukning

 

Jämfört med den tidigare modellen har Schmalz minskat HHVM:s luftförbrukning med över 30 procent. Dessa besparingar är resultatet av användningen av en mer effektiv ejektor. Standard luftbesparingskontroll, ett slags start-stopp-funktion för vakuumgeneratorn, sparar ännu mer energi. När en säker vakuumnivå har uppnåtts stängs ejektorn automatiskt av och slås endast på igen om vakuumet sjunker.

Vakuumlyftare HHVM finns i flera modeller

 

VacuMaster HHVM finns i tre modeller 100, 150 och 200 kg. Den angivna maximala belastningen uppnås redan vid ett vakuum på bara -200 mbar, vilket möjliggör att även porösa spånskivor och MDF-skivor kan lyftas säkert. Vakuumlyftaren behöver bara hängas på telfern och ansluts till befintlig tryckluft.

 

Se film för VACUMASTER HHVM vakuumlyftare

 
VACUMASTER HHVM Vakuumlyftare
VACUMASTER HHVM vakuumlyftare i nytt utförande för hantering och vändning av stående skivor.
 
 
VACUMASTER VHB vakuumlyftare
VACUMASTER VHB vakuumlyftare för lyft av massiva träskivor och trästockar
 
 
VACUMASTER HHVM vakuumlyftare med 90grader tilt
VACUMASTER HHVM vakuumlyftare med 90grader tilt för lyft av skivor till såg.
 
 
VACUMASTER HHVM vakuumlyftare vertikalt
VACUMASTER HHVM vakuumlyftare för hantering och vändning av stående skivor i ställ