PMH Portal traversPMH Portal traversPMH Portal traversPMH Portal traversPMH Portal travers

PMH Portal travers

Portaltravers är ett modulbyggt system med profilskenor och skruvförband från PMH International AB. Portaltraversen kan med fördel och flexibilitet förlängas och expanderas för framtida behov och är därför en framtidssäker investering och ett utav marknadens mest flexibla traverssystem.
  • Flexibilitet, förlängas och expanderas
  • Snabb uppsättning/montering
  • Kapacitet upp till 1000 kg
 
 
 

Portal travers med flexibilitet - kan förlängas och expanderas

PMH Portal travers är uppbyggd i ett modulsystem med skruvförband, för snabbt och effektivt montage. PMH Portal travers monteras enkelt på betonggolv och är flexibelt för framtida layout förändringar.

 

PMH Portaltravers finns med kapaciteter upp till 2 ton med aluminium eller stålskena. Portaltraversen kan enkelt förlängas vid framtida behov. För en kontrollerad mjuk förflyttning av traversbalken och telfern, monteras PMH, KITO Erikkila eller KITO Elåkvagnar med frekvensstyrning.

 

Portaler och travers levereras blästrade och grundmålade i grå eller blå kulör.

Portaltravers finns även som: 
  • Enbalks - vår standard portaltravers
  • Enbalks upphöjd portaltravers - för att utöka lyftområdet om minimera byggmåttet
  • Tvåbalks portaltravers för högre kapacitet och längre spännvidder
  • Tvåbalks upphöjd portaltravers - för att ytterligare utöka lyftområde pga att telfer ligger i mellan traversbalkarna 
Portaltravers
Tvåbalks Portaltravers
Portaltravers
Tvåbalks Portaltravers
Portaltravers telfer framifrån
Portaltravers telfer
Portaltravers KITO ERIKKILA
KITO ERIKKILA portal travers

Ladda ner broschyrer för PMH Portal travers