Travers - Köpguide

Travers - Köpguide

Vad är en travers?

En travers är en lyftanordning som består av en eller två traversbalkar som rör sig längs två banbalkar. En travers gör det smidigt att lyfta, transportera och lossa gods inom ett angivet område med hjälp av en lyftanordning, oftast i form av en telfer eller vakuumlyftare. En travers monteras vanligtvis i taket, men den kan också monteras på golvet, vilket kallas portaltravers.

Hur väljer du rätt travers?

Det finns flera parametrar att ta i beaktning innan det är dags att investera i en travers. Nedan är vad er verksamhet ska tänka på innan ett köp av en travers.

Bärförmåga och lyfthöjd

Att välja rätt bärförmåga och lyfthöjd för en travers är avgörande för säker och effektiv materialhantering. Bärförmågan bör baseras på den tyngsta lasten som förväntas lyftas regelbundet, inklusive eventuell framtida tillväxt. Lyfthöjden beror på arbetsmiljön och hur högt lasten behöver lyftas.

För att välja korrekt bärförmåga och lyfthöjd bör du analysera dina typiska lyftbehov, ta hänsyn till säkerhetsmarginaler och följa branschstandarder och riktlinjer. Det är också viktigt att överväga faktorer som kranens driftsmiljö, arbetsbelastning och tillgängliga utrymmen för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Överväg om det kan finnas framtida behov av att hantera tyngre laster. Att investera i en travers med något högre kapacitet än det nuvarande behovet kan vara kostnadseffektivt på lång sikt.

Förstå arbetsområdet

För att se hur en travers kommer fungera är en analys av arbetsområdet är avgörande. Ställ följande frågor:

  • Hur långt måste traversen kunna röra sig?
  • Hur högt behöver den kunna lyfta lasten?
  • Finns det några objekt i vägen?

Flexibilitet och framtidssäkring

Det är viktigt att traversystemet som väljs har uppgraderings- och förändringsmöjligheter för att anpassa sig  till förändrade behov. Detta innebär att det ska gå att lägga till eller ta bort komponenter, ändra traversbalkens längd eller montera tillbehör för att passa olika material och vikter.  Denna flexibilitet gör det möjligt för företag att optimera sina materialhanteringsprocesser och säkerställa effektivitet även när behoven förändras över tid.

Vilka typer av traverser finns det?

Traverser kommer i olika utformningar, storlekar, kapaciteter och material. Nedan presenterar vi de vanligaste lösningarna som används inom den svenska industrin.

Enbalkstravers

En enbalkstravers som namnet antyder, består av en enda horisontell balk som sträcker sig längs två banbalkar.  Enbalkstraverser är kostnadseffektiva och är den typ som vanligtvis installeras.

Travers - Tvåbalkstravers

Tvåbalkstravers

En tvåbalkstravers har två travesbalkar som går längs banbalkarna, vilket ger högre stabilitet och kapacitet. En tvåbalkstravers ger även större flexibilitet när det gäller hantera laster av olika storlekar och former.

Enbalkstravers upphöjd

En upphöjd enbalkstravers är en upphöjd traversbalk som går mellan två banbalkar.  Upphöjda enbalkstraverser är lösningen för verksamheter som behöver ta vara på varenda milimeter då den ger det extra utrymmet som behövs där det är trångt med plats.

Travers - Tvåbalkstravers Upphöjd

Tvåbalkstravers upphöjd

En upphöjd tvåbalkstravers har två travesbalkar som går mellan banbalkarna. Förutom att den ger ytterligare än stabilitet och kapacitet så ger den det extra utrymmet som behövs när det är snålt om plats.
 

Teleskoptravers - För att utvidga arbetsområdet

En teleskoptravers är en smart lösning som ger ett utvidgat arbetsområde. Detta alternativ är användbart när det behövs att nå utanför traversens normala arbetsområde för att plocka upp gods genom en dörr eller in vid ett pallställ.

Teleskoptravers

Video travers

Ståltravers eller aluminiumtravers, vilket är bäst för vår verksamhet?

Valet av material påverkar både prestandan och användbarheten hos en travers. De vanligaste materialen för traverser är stål eller aluminium, och ibland används en kombination av båda för att dra nytta av deras bästa egenskaper. Nedan går vi djupare in på dessa materialval.

Stålprofiler

Stålprofiler är den vanligaste traversmaterial ute i svensk industri. Stål är starkt och robust, vilket gör det lämpligt för tunga laster och krävande arbetsmiljöer. Se till att stålet är av höghållfast stål som tillåter högre spänning och större upphängningsbelastning.

Aluminiumprofiler Travers

Aluminiumprofiler

Traverser i aluminiumprofiler är betydligt lättare än stål, vilket gör det lättare att manövrera. En stor fördel med aluminiumprofiler är att den inte släpper ifrån sig några partiklar vid användning tillskilnad från stålprofiler som är lackerade. Har lägre kapacitet än stålprofil.
 

Övergångar - viktigt med kvalitativa övergångar

Ett system är aldrig starkare än sin svagaste länk, och för traverser är övergångarna mellan de olika komponenterna av avgörande betydelse. Det är av vikt att traversprofilerna har högkvalitativa övergångar för att säkerställa att hela systemet fungerar smidigt och pålitligt. Dessa övergångar mellan profilerna är inte bara kopplingspunkter; de utgör en integrerad del av systemets styrka, hållbarhet och prestanda.

Koniska styrhylsor för stålprofiler

Det är viktigt att stålprofilerna har koniska styrhylsor som leder till perfekta skarvar med korrekta toleranser. Med koniska övergångar skapas mjuka övergångar så att åkvagnen glider jämt och tyst över skarven.

Aluminiumprofiler skarvplattor

Robusta skarvplattor

För aluminiumprofiler är det viktigt att de har robusta skarvplattor av hög kvalitet, så att skarvarna mellan aluminiumprofilerna hålls ihop och ger jämna övergångar så att åkvagnen åker mjukt och tyst.

Tillbehör till traverser

Strömskena

Vissa traversprofiler har inbyggd strömskena. Det förbättrar inte bara utseendet, utan minskar även belastningen för operatören. Den inbyggda strömskenan ökar rörelsefriheten och eliminerar risken för kabeltrassel. Dessutom minskar den även risken för skador och slitage, med fördelen att hela längden kan användas utan behov av utrymme för externa kablar.

Radiostyrning av travers

Radiostyrning

Radiostyrning för ett traversystem gör det enkelt att manövrera traversen och godset med bättre precision och stabilitet. Det ger även en säkrare och stabilare hantering vid större gods.

Upphängningar för travers

Kvalitativa tillverkare av traverser erbjuder ett brett spektrum av alternativ när det gäller monteringsmöjligheter. Det bör finnas flera olika alternativ att välja mellan, då din verksamhets lokala förutsättningar avgör den bästa upphängningslösningen.

Valet av upphängning påverkar inte enbart traversens stabilitet och prestanda, utan även hur den smidigt integreras i din arbetsmiljö. Genom att anpassa upphängningen efter dina lokala förhållanden kan du försäkra dig om en optimal och effektiv användning av din travers.

Upphängningar för takmontering och väggmontering av travers

Golvmonterad travers - Portaltravers

En portaltravers är en fristående golvmonterad konstruktion. Det är ett utmärkt val när takkonstruktionen inte kan bära en travers eller när man vill undvika takupphängning. Portalen består av minst fyra ben som är fastsatta direkt i golvet, med överliggare på båda kortsidorna och två banbalkar på långsidorna.

Systemet kan i princip ha vilken höjd eller längd som helst och kan förlängas eller anpassas enligt framtida behov. Detta gör det till en långsiktigt hållbar investering.

Golvmonterad travers - Portaltravers

Portaltravers video

Extrautrustning till travers

Det vanligaste lyfthjälmedelet man använder tillsammans men den travers är en telfer. Telfern är ett lyftverktyg som tillsammans med traversen möjliggör smidiga och exakta lyft. Genom att kombinera dessa två enheter blir lyftprocessen både effektiv och snabb, samtidigt som förflyttningarna av laster utförs med en precision.

Med en telfer monterad på traversen får du en kraftfull kombination som ökar produktiviteten och säkerställer en noggrann hantering av föremål oavsett vikt eller storlek.

Telfer EQ/EQS

Kito EQ/EQS är en högpresterande telfer med kapacitetsområden 125-1000 kg som främst är utvecklad för medeltung till tung industri. Telfern är som standard utrustad med 2-hastigheters frekvensstyrning som ger en mjuk och reglerbar hastighetsreglering samt termiskt motorskydd och överlastskydd. Finns tillgänglig som både 3-fas och 1-fas.

Telfer KITO ER2

Telfer KITO ER2

KITO Royal ER2 är en telfer som är försedd med den senaste teknologin. Telfern är främst framtagen för högpresterande och tuffa driftmiljöer. KITOs ER2 modeller upp till 5000 kg är försedda med frekvensomriktare som ger användaren möjlighet att ställa in två valfria lyfthastigheter.

Vad kostar en travers?

Det finns flera faktorer som påverkar den övergripande kostnaden för en travers inkluderar dess typ, lyftkapacitet, installationskrav och anpassningar, samt eventuella tillval.

Traverser i logistikcenter

Typ av travers

Priset på en travers påverkas av flera faktorer, inklusive dess olika typer såsom takmonterade eller golvmonterade alternativ, enbalkstravers eller tvåbalkstravers, samt det material som används.

Lyftkapacitet

En högre lyftkapacitet leder ofta till en högre kostnad eftersom traversen måste vara starkare och mer robust för att hantera tyngre laster.

Installation och anpassning

Det totala priset kan även påverkas av kostnaderna för installation och eventuella anpassningar av traversen för att passa arbetsplatsens specifika krav och behov.

Tillval

Eventuella tillbehör eller extrautrustning, såsom telfer eller andra lyfthjälpmedel, kan påverka det totala priset.

Säkerhet - Vad är viktigt att veta

Det finns flera aspekter att tänka på för att få en travers att hålla länge och påtligt. Nedan följer de viktigaste aspekterna för att få en travers med lång livslängd.

Travers lyfter maskin

Kvalitet och tillverkning

Traversens ursprungliga kvalitet och tillverkningsstandarder har en stor inverkan på dess livslängd. Traverser från pålitliga och högkvalitativa tillverkare tenderar att ha längre livslängd än billigare alternativ.

Underhåll och service

Regelbunden och korrekt underhåll är avgörande för att förlänga en travers livslängd. Rätt smörjning, rengöring och inspektion av komponenter kan förhindra slitage och minska risken för haverier.

Belastning och kapacitet

Att använda traversen inom dess angivna kapacitet och undvika att överbelasta den är viktigt för att förlänga dess livslängd. Överbelastning kan leda till snabbt slitage och skador.

Användningsfrekvens

Hur ofta traversen används och för vilka typer av lyftuppgifter kan påverka dess livslängd. Frekvent användning kan leda till mer slitage och därmed kortare livslängd. Traverser av sämre kvalitet slits snabbare och har därmed en lägre livslängd.

Storlekar för lättprofilskenor i stål

Travers i stål - Storlekar för lättprofiler

Storlekar för lättprofilskenor i aluminium

Travers i aluminium - Storlekar för lättprofiler